Monitieteinen aikakauslehti

Tiede & edistys on Tutkijaliiton julkaisema monitieteinen ja kriittinen aikakausjulkaisu. Se seuraa erityisesti yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, mutta myös historiaa, kirjallisuudentutkimusta, estetiikkaa, uskontotiedettä sekä ympäristötieteitä. Tieteellisten artikkeleiden ja kirja-arvostelujen lisäksi lehden palstoilta löytyy myös monipuolista tiede- ja tutkimuspoliittista keskustelua. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1976 lähtien.

Tiede & edistys on referee-julkaisu eli kaikki lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit valitaan tieteellisin perustein ja käyvät läpi vertaisarvioinnin. Käytössä on anonymisoitu referee-prosessi: julkaisupäätös tehdään kahden ulkopuolisen arvioijan antaman lausunnon perusteella.

Tiede & edistys -lehdessä julkaistut artikkelit ovat vuoden viiveellä sähköisesti saatavilla yliopistokirjastojen ELEKTRA-julkaisupalvelun kautta.

elektra

Sisällysluettelo 2/2016

101 EETU VIREN Euron ristiriidat ja Saksan talousmalli  lue tiivistelmä

133   MIKKO JAKONEN Yhteisö tuotantovoimana. Yhteisölliset työtilat ja prekaarin työvoiman liikkeet lue tiivistelmä

Kolumni

159 ANU KANTOLA Miten tehdä huipputiedettä?

Esittelyjä ja erittelyjä

164  ARI HIRVONEN TTIP – Globalisaatio ja pääoman vapaus

171 PEKKA SULKUNEN Uusliberaalisen käänteen ajopuuteoria saa vahvistusta

174   SUSANNA LINDROOS-HOVINHEIMO Halujen vallassa – The Big Short ja The Wolf of Wall Street   kapitalismin kritiikkinä

178 MIKA HYÖTYLÄINEN Tuomas markkinoilla: Tom Slaterin haastattelu

185 YRJÖ HAILA Richard Levins (1930–2016)                            

188 KIMMO SARJE Numeron taiteilija: Harri Manner

Login Form