Arkisto

Totalitarismista uusliberalismiin: Hannah Arendt ja aikamme poliittisen ajattelun ahdinko

Hannah Arendtille totalitarismi muodosti 1900-luvun keskeisen kokemuksen. Silti artikkeli väittää, että Arendtin kritiikki totalitarismia kohtaan on perustavasti erilaista kuin tavanomainen liberaali totalitarismin kritiikki. Vaikka totalitarismi kielsi yksilöiden yksityisen vapauden, Arendtin keskeinen huolenaihe oli julkisen poliittisen vapauden katoaminen. Suhteessa tähän huoleen Arendt kirjoitti, että ” Voi olla jopa niin, että aikamme todellinen ahdinko saa omaehtoisimman muotonsa – vaikka ei välttämättä julminta – vasta kun totalitarismista on tullut menneen ajan ilmiö”. Artikkeli tutkii Arendtin totalitarismin ideaa ja totalitaarisia ideologioita, jotka korostavat taloudellisen imperialismin roolia yhtenä keskeisenä totalitarismin ennakkoedellytyksenä. Lopuksi artikkeli kysyy, kuinka Arendtin teoria totalitaarisesta ideologiasta sopisi kuvaamaan aikamme uusliberalistisen ideologian toimintaa.

From totalitarianism to neoliberalism: Hannah Arendt and the burden of our political though

For Hannah Arendt totalitarianism formed the central experience of 20th century. Yet as the article claims, Arendt’s critique of totalitarianism is fundamentally different than the usual liberal critique of totalitarianism, for even if totalitarianism denied the private freedom of individuals, the main concern for Arendt was the disappearance of public political freedom. In relation to this concern Arendt wrote that “it may even be that the true predicaments of our time will assume their authentic form [...] only when totalitarianism has become a thing of the past”. The article explores Arendt’s idea of totalitarianism and totalitarian ideologies underlining especially the role of business imperialism as one of the preconditions of totalitarianism. In the end the article asks how Arendt’s theory of totalitarian ideology would suit to describe the functioning of contemporary neoliberal ideology.

Login Form