Sisällysluettelo 1/1977

 

1 KTTS tiedepoliisina

8 Inkeri Lehtinen, Kaarlo Tuori, Toivo Karvonen, Matti Viikari & Pertti Rovamo Tuure Lehén 1893–1976

16 Biologinen ja yhteiskunnallinen lääketieteellisessä ja psykologisessa tutkimuksessa

17 Lääketieteen filosofisista ongelmista – prof. Tsaregorodtsevin haastattelu

19 A. D. Ado Biologinen ja yhteiskunnallinen ”ihmisen ekologiassa”

25 Pekka Arinen Biologismi ja ihmistieteet

29 Pekka Kosonen Loogisen ja historiallisen suhde kapitalismiteoriassa

41 Vesa Oittinen Spinozan ajankohtaisuudesta

49 Kokemuksia 70-luvun tiedepolitiikasta: Kettil Bruunin haastattelu

Esittelyjä ja erittelyjä

54 Orlando Letelier ”Chicagon pojat” Chilessä

57 Risto Eräsaari WFSW 30 vuotta

60 Pasi Falk Marxismin klassikoiden suomennosten historiikkia

62 Pekka Sulkunen Mainonta ja yhteiskunta

67 Matti Saraste Luonnontieteen historian alkemiaa

69 Jan Otto Andersson Ei-kapitalistisen kehitystien ongelma

71 Jukka Gronow Historiikki Suomen Akatemiasta

72 Tieteellinen elämä

80 Abstraktit

Sisällysluettelo 2/1977

 

1 Tutkijat ja aseistariisunta

6 Eino Karhu A. I. Arwidssonin aateperinnön historiallinen merkitys

14 Risto Alapuro Marxilaisen yhteiskuntatutkimuksen linjoja Suomessa 1900–50

22 Juha Manninen, Kari Sallamaa & Seppo Toiviainen Kommentteja Alapuron esitelmään

28 Lauri Hannikainen ETYKin päätösasiakirja ja kansainvälinen oikeus

37 Michael Wolff Newtonin mekaniikan tausta

46 ”Pääoman” kolmannen kirjan suomentamisesta – Antero Tiusasen haastattelu

Esittelyjä ja erittelyjä

52 Arnold Bruns Virkakiellosta ”teoriakieltoon”? – Marburgin tapaus

55 Yrjö Haila Tiedettä on puolustettava!

58 J. P. Roos Elämäntapatutkimusta ja sosiaalipolitiikkaa Neuvostoliitossa

63 Kaarlo Tuori ”Realistisen” valtiosääntöoikeustieteen hyveet ja paheet

67 Ilkka Hanski Läntistä keskustelua sosiobiologiasta

71 Kaija Nygård & Timo Partanen Työn voimaperäisyys ja työterveydenhuolto

73 Tieteellinen elämä

80 Abstraktit

Sisällysluettelo 3/1977

 

1 Neuvostotieteen synty

7 Seppo Toiviainen Leninismi metodina eli politiikka ja dialektiikka

18 Evoluutioteoria

19 Olli Järvinen Biologinen evoluutio

28 Matti Saraste Elämän synnyn kemia

38 Seppo Kuusela & Esa Ranta Ihmistyminen

42 Kari Toikka & Matti Viikari Suomen työväenliikkeen historian tutkimuksen kysymyksiä I

55 Bruno Bärs & Jorma Lindfors Neutronipommin tekniikka ja taktiikka

60 Jorma K. Miettinen Pugwashin nykyinen toiminta

62 Neutronipommin valmistaminen estettävä – Göran von Bonsdorffin, Helge Gyllenbergin ja Raimo Väyrysen kannanotot

Esittelyjä ja erittelyjä

64 Pekka Sulkunen TANDEM demokratiasta

69 Jan Otto Andersson Suomalaisen demokratia-analyysin taloustieteellisestä perustasta

71 Pehr Schybergson Suomalaisen demokratian historialliset ulottuvuudet

73 Ene Ergma Yhteistyötä tähtitieteessä

74 Raimo Lovio 20 vuotta Pugwash-liikettä

76 Tieteellinen elämä

80 Abstraktit

Sisällysluettelo 4/1977

 

1 Tieteellisen keskustelun merkitys

4 Erhard Stölting Tieteen yhteiskunnallinen kuva ja kokonaisyhteiskunnallinen uusintaminen

18 Kari Lagerspetz Luonnontieteet, materialismi ja positivismi

26 Yrjö Haila Mihin ympäristökeskustelu tulisi kohdentaa?

36 Pekka Nuorteva Ympäristökeskustelu olisi kohdennettava ekokatastrofikysymykseen

39 Kari Toikka & Matti Viikari Suomen työväenliikkeen tutkimuksen ongelmia II

46 Itsenäinen maa – itsenäinen kirjallisuus – Esko Ervastin (1921–1977) haastattelu

51 Seppo Toiviainen Todor Pavlov (1890–1977)

Esittelyjä ja erittelyjä

53 Antti Kasvio Teesejä tutkinnonuudistuskeskusteluun

58 Olli Mäenpää Demokratia, tasa-arvo ja järjestelmän toimivuus

63 Timo Järvilehto Aggressiopsykologian ongelmat

66 Jussi Sierla Mielenterveystutkimus Suomessa

68 Seppo Rantonen György von Lukácsin varjo

74 Tieteellinen elämä

80 Tiede ja edistys 1977

Login Form