Sisällysluettelo 1/1979

 

1 Tiedepoliittinen aloite – Tutkijaliiton 2. liittokokous 18.11.1978

5 Raija Julkunen Työn alistaminen ”humanisoimalla”

19 Kari Lilja Työelämän tutkimuksen kehityspiirteitä Suomessa

26 Liisa Rantalaiho Persoonallisuuden kehitys ja työ

40 Hannu Hartikainen Ekonomiakritiikki, luonnenaamiot ja subjektiviteetti

50 Yrjö Haila Mitä on edistyksellinen luonnontiede?

58 Eva Isaksson Einstein ja rauhanliike

Esittelyjä ja erittelyjä

65 Antero Honkasalo Työsuojelututkimuksen ongelmista

68 Ilkka Patoluoto & Keijo Rahkonen Halusiko Marx omistaa ”Pääoman” Darwinille?

71 Olli Järvinen Älykkyyden periytyvyystutkimuksen kritiikki

73 Yrjö Haila Tutkijaliiton toinen liittokokous

75 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 2/1979

 

1 Vetoomus Tiede ja edistyksen valtionavun puolesta

3 Seppo Aro Lääketieteen etiikan yhteiskunnallisesta sidonnaisuudesta

15 Heikki Sarmaja Uusnarodnikkilainen maaseutusosiologia ja tapaus Ottar Brox

28 Jukka Mäkinen, Juha Partanen & Matti Saraste Katastrofiteorian esittelyä

44 Kimmo Sarje Anders Chydeniuksen linnéläinen tausta

52 Arto Noro & Keijo Rahkonen Marxismi, rationalismi, irrationalismi: Dominique Lecourtin haastattelu

Esittelyjä ja erittelyjä

59 Osmi Vilhu Einstein-juhlien päättyessä

62 Pekka Sutela Neuvostoliittolaisen taloustieteen kehityksestä ja tutkimussuunnista

66 Leena Norros Kokemuksia tieteellisen kollektiivin työstä DDR:ssä

68 Risto Eräsaari Lamprechtin historiankirjoitus – Saksan historian tuote Saksan historiasta

72 Seppo Aro Puheenvuoro työväenluokan asemasta Suomessa

74 Eero Backman, Markku Kivinen & Juha Pöyhönen Tutkimus marxilaisen oikeusteorian liepeiltä

77 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 3/1979

 

1 Tiede ja vaikeaselkoisuus

3 Kari Lagerspetz, Kai Simons, Stig Stenholm, Mårten Vikström & Timo Järvilehto Suomessako luonnontieteellistä perustutkimusta?

15 Airi Hautamäki Välitysongelma ja kulttuurihistoriallinen psykologia

29 Raimo Blom Yleisen intressin käsitteestä

38 W. F. Haug Eräitä teoreettisia ongelmia keskustelussa työväenluokan kulttuurista

46 Suomalaisen kapitalismin tutkimus – Sakari Hännisen, Antti Kasvion, Pekka Kososen ja Kari Toikan haastattelu

Keskustelua

57 Sakari Hänninen Järjen epäilyt

62 Marja Holmila Kapitalismin taloudelliset lait ja talonpojan ystävät

Esittelyjä ja erittelyjä

64 Antti Pakaslahti Psykiatrista tutkimustoimintaa Neuvostoliitossa

69 Ilkka Norros Miten sattuma syntyy?

72 Yrjö Haila Linnut harrastuksen ja tieteen kohteena

73 Jan Otto Andersson Keskustelua marxilaisesta arvoteoriasta

74 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 4/1979

 

1 Antti Eskola Järki, moraali, politiikka

2 Lauri Mehtonen Matti Juntunen 1941–1979

­4 Hannu Sivenius Ranskan ”uusfilosofit” – uutta filosofiaa vai älyllistä barbariaa?

22 Jukka Gronow Suomalaisen kapitalismitutkimuksen ongelmia

33 Nainen – perhe – yhteiskunta

34 Riitta Jallinoja Suomen varhaisen naisasialiikkeen synty

42 Harriet Strandell Naisen vapautumisen strategioista

50 Aino Saarinen Simonen de Beauvoir’n ”Toisarvoinen sukupuoli”

60 Pentti Takala Kotityökeskustelusta

Keskustelua

66 Heikki Sarmaja Vastaus Marja Holmilalle

Esittelyjä ja erittelyjä

67 Eeva Peltonen Keskustelua feminismistä

71 Erkki Kronholm Aivot ja ajattelu: hermofysiologinen näkemys ihmisestä

74 Tieteellinen elämä

Login Form