Sisällysluettelo 1/1980

 

1 Sakari Hänninen & Ilkka Tuominen Ovatko tieteen tunnukset muuttuneet?

3 Georg Henrik von Wright Hjalmar Magnus Eklund – muuan satavuotismuisto

13 Veikko Pietilä Yhteiskuntatiede ja yhteiskunnallinen käytäntö

21 Martti Siisiäinen Keskustelua Gramscin päällysrakenneteoriasta

36 Markku Filppula Kielitieteen positivismikeskustelusta

49 Renate Washner Kvanttimekaniikka ja materialismi

Keskustelua

54 Vesa Oittinen Vielä marxismista, rationalismista ja irrationalismista

57 Keijo Rahkonen Filosofiasta, luokkataistelusta ja Althusserista

59 Mikko Niemi Korkeakoulutus tutkimuksen kohteena

Esittelyjä ja erittelyjä

62 Jukka Pekkarinen Suomalaisen kapitalismin taloudellisista rakenteista

65 Timo Toivonen ”Suomalainen kapitalismi” – lopullinen esitys vai tutkimuksen alku?

67 Raimo Blom Meitä hallitaan

71 Pasi Falk Seksualiteetti ja valta

74 Tieteellinen elämä

80 Vuosikerta 1979

Sisällysluettelo 2/1980

 

1 Yrjö Haila Liennytys ja tieteellinen yhteistyö

3 Lääketieteen tutkimuspolitiikasta – puheenvuorot: Jeddi Hasan, Eino Heikkinen, Risto Santti, Kari Poikolainen

16 Lars D. Eriksson Marxilaisen lainopin lähtökohtia

27 Ilkka Alanen Maatalouden tuotantoehdot ja maaseudun kehitys

39 Pekka Pesonen Mihail Bahtin - formalisti, anarkisti vai marxilainen?

Esittelyjä ja erittelyjä

53 Juha Manninen Marxismi ja filosofian historiallinen perintö – Manfred Buhrin haastattelu

55 Matti Saraste Geneettisessä kielessä on murteita

57 Kaarlo Tuori Valtionhallinto oikeustieteellisen tutkimuksen kohteena

60 Pertti Karkama Kirjallisuushistorian elävä perinne

63 Antti Eskola Kylähullun päiväkirja?

Keskustelua

64 Pekka Kosonen Kapitalismitutkimuksen ongelmat – kommentteja keskusteluun

67 Kari Toikka Tilanteesta marxilaisessa politiikan tutkimuksessa

74 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 3/1980

 

1 Tapio Varis Rauhantutkimus politiikan tienäyttäjänä

4 Ammattiyhdistysliike ja tutkimuspolitiikka – puheenvuorot: Kari Lilja, Kimmo Kevätsalo, Jeddi Hasan

14 Heinz Oskar Vetter Mitä ammattiyhdistysliike odottaa korkeakouluilta

23 Raimo Blom Työläistietoisuuden kehitys ja kapitalisminvastainen toiminta

38 Pertti Koistinen Työn humanisoimisen tavoitteista Neuvostoliiton teollisuudessa

46 A. D. Ursul Yhteiskunnallis-filosofisia pohdiskeluja avaruuden sivilisaatioista

Esittelyjä ja erittelyjä

56 Heikki Jalkanen Teknisten tieteiden luonteesta

61 Keijo Rahkonen NSU – 30 vuotta kriittistä yhteispohjoismaista tutkimusta

63 Sakari Hänninen Valonsäteitä vankilasta

68 Tuomas Takala Tieteestä utopiaksi?

73 Kauko Pietilä Feuerbach ja uudenaikainen joukkotiedotusoppi

75 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 4/1980

 

1 Arto Noro Mietteitä klassikkoklubilla

3 Yrjö Haila & Olli Järvinen Ekologian aakkoset eli kuinka parhaiten menestyt ekologiasta keskusteltaessa

11 Matti Saraste Geeniteknologian tulevaisuus

17 Jukka Ranta Systeemianalyysin mahdollisuuksista

31 Hannu Hartikainen Teesejä sosiologiasta ja sosiaaliteknologiasta

42 Risto Eräsaari Valtio vastaa kriisiinsä uudelleenorganisoitumisella

Esittelyjä ja erittelyjä

50 Antti Hautamäki Ristiriidat ja dialektiikka

53 Ilkka Patoluoto Ateismin ongelmia: uutta ja vanhaa

56 Juhani Vilkki Pieni kirja psykologian suurista asioista

59 Timo Kortteinen ”Historiallista” sosiologiaa

60 Pertti Honkanen Energiatalouden ongelmat

63 Jussi Kotkavirta Kvantitatiivista teoriaa pääoman kasaantumisprosessista

Keskustelua

66 K. V. Laurikainen Kvanttimekaniikka ja materialismi

67 Jussi Timonen Tohtori Koikkalaisen sukat ja todellisuus

69 Tieteellinen elämä

80 Vuoden 1980 sisällysluettelo

Login Form