Sisällysluettelo 1/1981

 

1 Yrjö Haila Klassikkoa lukiessa

3 Tiede tarvitsee liennytystä

4 Björn Kurtén Ihmisen evoluution hahmo

8 Rolf Hernberg Energiaongelman globaalit näkymät

19 Antero Honkasalo Raaka-aine- ja ympäristöongelmat – entropiakriisi?

27 Sakari Hänninen Joachim Hirschin haastattelu

32 Joachim Hirsch Marxilaisen valtioteorian tilasta ja kehitysperspektiiveistä

Esittelyjä ja erittelyjä

44 Winfried Schwarz Marxilainen keskustelu Saksan Liittotasavallassa 1970-luvulla

48 Pekka Kosonen Mietteitä marxilaisen tutkimuksen ongelmista

49 Arto Noro Metsän humina ja puut

52 Juha Manninen Marxilaisen tietoteorian luonteesta

55 Yrjö-Paavo Häyrynen Tutkiva ajattelu ja korkeakoulujen sisäinen käytäntö

60 Dominique Lecourt Etologia ja luonnonoikeus

66 Juha Janhunen Siperian kuva

Keskustelua

68 Olli Perheentupa TT-komitean tiedetyöryhmien tilasta ja tulevaisuudesta

70 Vesa Oittinen Vielä marxilaisesta uskontokritiikistä

72 Ilkka Patoluoto Kirje kirjeestä

74 K. V. Laurikainen Kvanttimekaniikka ja materialismi II

75 Jussi Timonen Voiko kvanttimekaniikkaa värittää?

75 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 2/1981

 

1 Antti Eskola Hallitseeko ihminen systeeminsä?

4 Gunnar Heinsohn & Otto Steiger Ihmistuotannon pakko – väestöpolitiikan salattu historia

19 Gunnar Heinsohn & Otto Steiger Noitaoikeudenkäynnit ja syntyvyyden säännöstely – polemiikkia

23 Evald Iljenkov Psyyken ja persoonallisuuden synty: erään kokeen tuloksia

34 Arto Noro Traditionaalinen ja kriittinen teoria

44 Marja-Liisa Kakkuri Marxin pääoman käsitteen teoreettiset mallit

Esittelyjä ja erittelyjä

60 Jarkko Hautamäki Älykkyyden kehitys

62 Sakari Hänninen, Jukka Pöyhönen & Kaarlo Tuori Marxilaista lainoppia etsimässä

Keskustelua

68 Ilkka Tervonen Kun objektiivisuudesta tehdään objektivismia

72 Kauko Pietilä Objektiivisen joukkotiedotuksen kritiikin puolustukseksi

73 Karl Johan Donner Kvantti-mekanistinen materialismi?

75 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 3/1981

 

1 Sakari Hänninen Ikkunat auki!

6 Olli Järvinen Kreationismi vastaan evoluutio – kirje Darwinille

12 Pertti Joenniemi Snellman vastaan parlamentaarinen puolustuskomitea: vallan käsitteestä Suomen turvallisuuspolitiikassa

24 Tarmo Malmberg Marxismi suomalaisessa tiedotusopissa

39 Arto Noro Pääomalogiikasta sivilisaatiokritiikkiin? – Hans-Jørgen Schanzin haastattelu

49 Hans-Jørgen Schanz Valistus ja Marx – historianfilosofia sivilisaatioteoriassa ennen Marxia

Esittelyjä ja erittelyjä

59 Markku Hongisto Historiallinen determinismi ja ihmisen vaikutusmahdollisuudet

65 Frigga Haug Uhreja vai kanssasyyllisiä? – naisten käyttäytymisestä

Keskustelua

70 Pekka Kosonen Onko kapitalismi tulemisensa prosessissa vai mätänemisensä vaiheessa?

74 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 4/1981

 

1 Tapio Varis Ydinaseiden arvaamattomat vaikutukset

7 Vetoomus suomalaisille tutkijoille

9 Sakari Hänninen & Pekka Kosonen Reaganismin yhteiskunnallista taustaa

22 Manfred Buhr Järjen haaste klassisessa porvarillisessa filosofiassa

36 Pasi Falk, Jukka Gronow & Arto Noro Kolme monologia – Marx, Freud ja Nietzsche

Esittelyjä ja erittelyjä

45 Ilkka Norros Avaruussukkula – sädeaseet – avaruusbisnes

52 Sakari Heikkinen & Tapani Mauranen Edvard Gylling

58 Vassily Babkov S. S. Tšetverikov – evoluutiogenetiikan uranuurtaja

62 Jeremy Gould Akat, akanat ja pääoma

65 Kauko Pietilä Diogenes lyhdyllä ihmistä – valokuvaaja objektiivilla objektia

Keskustelua

67 Lars D. Eriksson Tieteellinen politiikka – onko se mahdollista?

70 Raimo Lovio Kapitalismin kehityksen aikavyöhykkeistä

72 Heikki Pesonen Honkasalon entropiakriisi

73 Antero Honkasalo Pesoselle

75 Tieteellinen elämä

Login Form