Sisällysluettelo 1/1981

 

1 Yrjö Haila Klassikkoa lukiessa

3 Tiede tarvitsee liennytystä

4 Björn Kurtén Ihmisen evoluution hahmo

8 Rolf Hernberg Energiaongelman globaalit näkymät

19 Antero Honkasalo Raaka-aine- ja ympäristöongelmat – entropiakriisi?

27 Sakari Hänninen Joachim Hirschin haastattelu

32 Joachim Hirsch Marxilaisen valtioteorian tilasta ja kehitysperspektiiveistä

Esittelyjä ja erittelyjä

44 Winfried Schwarz Marxilainen keskustelu Saksan Liittotasavallassa 1970-luvulla

48 Pekka Kosonen Mietteitä marxilaisen tutkimuksen ongelmista

49 Arto Noro Metsän humina ja puut

52 Juha Manninen Marxilaisen tietoteorian luonteesta

55 Yrjö-Paavo Häyrynen Tutkiva ajattelu ja korkeakoulujen sisäinen käytäntö

60 Dominique Lecourt Etologia ja luonnonoikeus

66 Juha Janhunen Siperian kuva

Keskustelua

68 Olli Perheentupa TT-komitean tiedetyöryhmien tilasta ja tulevaisuudesta

70 Vesa Oittinen Vielä marxilaisesta uskontokritiikistä

72 Ilkka Patoluoto Kirje kirjeestä

74 K. V. Laurikainen Kvanttimekaniikka ja materialismi II

75 Jussi Timonen Voiko kvanttimekaniikkaa värittää?

75 Tieteellinen elämä

Login Form