Sisällysluettelo 1/1983

 

1 Yrjö Haila Miten ylitämme tieteenalakarsinat?

4 Jan Otto Andersson Marx ja tulevaisuudennäkymät Pohjoismaissa

14 Antti Kasvio Työyhteiskunnan kriisi ja sosiologia – Johannes Bergerin haastattelu

18 Johannes Berger Joukkotyöttömyyden paluu – hyvinvointivaltiollisen kapitalismin umpikuja

28 Yrjö Haila Marxilaisena biologina Yhdysvalloissa – Richard Levinsin haastattelu

Esittelyjä ja erittelyjä

38 Tommi Hoikkala Brittiläinen kulturalismi ja nuorten alakulttuurien tutkiminen

44 Juha Koivisto Marx, Engels ja materialismi

50 Hannu Hartikainen Sivilisaatiokritiikki ja marxilaisen kritiikin kriisi

53 Jukka Gronow Herbert Marcusen poliittisen teknologian kritiikki

60 Marja Järvelä Tutkimuskohteena työväen elämäntapa

64 Anja Koski-Jännes Sosiaalipsykologian dilemmoja

66 Klaus Helkama Toimintaympäristö ja tahdonalainen oppiminen

Keskustelua

67 Timo Järvilehto Psyykkisen toiminnan sijainnin ongelma

71 Juhani Vilkki Toimintojen paikantaminen neuropsykologiassa

73 Veikko Pietilä Praktisistin parkaisu: Vastinetta Manniselle ja Niiniluodolle

76 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 2/1983

 

1 Erich Fried Hän

2 Juha Manninen Marx ja Väinämöisen soitto

10 Sakari Hänninen Marxin poliittisen ajattelun ajankohtaisuudesta

16 Veikko Pietilä Looginen, historiallinen ja arvomuodot – jälleen kerran

20 Lauri Mehtonen ”Filosofian peruskysymyksestä” filosofiaan ”ideologisena mahtina”

26 Pekka Kosonen Kapitalismin kuoleminen, tuleminen ja kehityspotentiaalit

32 Oskar Negt & Alexander Kluge Materiaalia Marxin tuotantotavasta

38 Puheenvuoroja Marxin ajankohtaisuudesta Hilary Rose ja Steven Rose 38, Wolfgang Fritz Haug 41, Ute Osterkamp 45, Hans Jörg Sandkühler 46, Winfried Schwarz 49, Manfred Buhr 52, Herbert Hörz 54, Peter Ruben 59, Werner Schuffenhauer 61, R. Kosolapov 63, T. I. Oizerman 65, Lounas Marxin kanssa 68, Kurt Aagaard Nielsen 71, Hans-Jørgen Schanz 73, Hans Jørgen Thomsen 74

75 Pekka Sutela Marx, minä ja kansantaloustiede

78 Anssi Sinnemäki Marx ja estetiikka

79 Yrjö Haila Mikä on Marxin anti luonnontieteelle?

Sisällysluettelo 3/1983

 

1 Juha Manninen Dialektiikan ylistys

6 Jeja-Pekka Roos Yhteiskunnan muutos ja arkielämä

16 Marja Holmila ”Minä en ainakaan kutsu ketään toveriksi” – SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen elämäntapatoimintakokeilu

25 Jorma Kalela Ihmiset kirjoittavat oman historiansa – Paperiliiton historiahanke

37 Veli-Pekka Lehto Syöpätutkimuksen kasvun kontrolli: perustutkimuksen, teorian ja prevention suhteista

Esittelyjä ja erittelyjä

44 Anja Koski-Jännes & Marja-Leena Honkasalo Tutkijanainen, ura ja tiedeyhteisö

45 Pyöreän pöydän keskustelu naistutkijoiden asemaa koskevasta mietinnöstä

52 Bam Björling Jos puolet tutkijoista olisi naisia

55 Mikko Tawast Kaunokirjallisuuden kääntämisen teorian kehityspiirteitä Neuvostoliitossa

60 Pasi Falk E. T. (Elämäntapa) Kaukialassa

64 Markku Kivinen Valtiovallan tieteellinen valtaaminen

66 Veikko Pietilä Raha, laki, valtio ja antiikin filosofia

70 Eeva Maija Viljo Kalevalan sankarit kuvataiteessa

73 Kari Sallamaa Runeberg ja vapauden rajat

Keskustelua

77 Esa Itkonen Pragmatistisesta totuuskäsitteestä

78 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 4/1983

 

1 Raimo Blom & Markku Kivinen & Harri Melin Kuka vielä rakastuu työväenluokkaan?

6 Yrjö Haila SANA

9 Juha Tuomi Evoluutio, sopeutuminen, luonnonvalinta: Geenikeskeisen evoluutiokäsityksen kritiikkiä

19 Jeja-Pekka Roos Keskustelu André Gorzin kanssa

30 Pia Sivenius Semioottinen chora – johdatus Julia Kristevaan

Esittelyjä ja erittelyjä

40 Toivo Jaakkola Nykykosmologia – taikuri kaniinin hatussa

47 Pentti Määttänen Kant, Piaget ja skeeman käsite

53 Jukka Nykyri Näkökohtia Marxin ”Taloudellis-filosofisten käsikirjoitusten” lukemisesta

58 Risto Eräsaari Yhteiskunta museona – modernin puolesta postmodernia vastaan

62 Pirkkoliisa Ahponen Sosiaaliset toimijat ja toiminnan sosiologia

67 Erkki Kronholm ”Kaikki on heijastusta ja heijastusta on kaikki”. Teoreettisen biologian ongelmia

Keskustelua

69 Juha Sihvola Kreikkalaisen rationaalisen ajattelun eksternalistisesta selittämisestä

74 Tieteellinen elämä

78 Tavaramarkkinat

80 Tiede & edistys vuonna 1983

Login Form