Sisällysluettelo 1/1990

 

1 Pekka Jalkanen Jazzkulttuurin murros ja populaarimusiikin maailmankuvan muutos

3 Vesa Kurkela Ihannekansa ja hillitty hilpeys. Kansanlaulusovitukset idealistisen kansanomaisuuden heijastumana

13 Heikki Laitinen Rock taiteena, taidemusiikki elämänmuotona

25 Erik Olin Wright Mitä on analyyttinen marxismi?

38 Jussi Kotkavirta Kriittinen teoria ja etiikka. Skeptisiä huomautuksia diskurssietiikasta

Esittelyjä ja erittelyjä

55 Helmi Järviluoma Kansanmusiikkiliikkeen elementit katosta lattiaan

60 Eero Tarasti ”Väinön kannel” ja ”Lauluiloa nuorisolle” – Kurkelan myytit ja oppositiot

64 J. P. Roos Verkonkutoja

67 Elina Katainen Näkökulmia työläisnaisten historiaan

70 Raimo Parikka Vallankaappauksen myytit ja pelot v. 1944–1948

Keskustelua

74 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 2/1990

 

81 Yrjö Haila Onko yliopistolla syytä juhlaan?

84 J. P. Roos Suomalaisen sivistyneistön vararikko

89 Raija Julkunen Ylikypsä vai keskeneräinen hyvinvointivaltio?

98 Pertti Alasuutari Moderni persoona halun subjektina

111 Riitta Turunen Lyotard ja oikeudenmukaisuus

122 Martin Kusch Tieteellinen tieto ja valta

Esittelyjä ja erittelyjä

137 Jussi Vähämäki Kadonneen aarteen metsästyksestä eksaktiksi tieteeksi

142 Erik Olin Wright Huomautuksia Kivisen luokkateoriaan

147 Tuomo Alasoini Työn uusia rationaliteetteja etsimässä

148 Jorma Pohjanen Mitä on aika?

151 Liisa Tainio Naiset naisten puheesta

153 Riitta Oittinen Kyökin puolelta kotitalousneuvontaan

155 Päivikki Halla-Aho Oppikirja älylliseen seikkailuun?

Keskustelua

157 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 3/1990

161 J. P. Roos Kaupungin arvot

165 Mikael Sundman Vad med det offentliga stadsrummet?

170 Anne Haila Sirkuscity

182 Kirsi Saarikangas Asunto: kieli, käytäntö ja sukupuoli

193 Tuomas M. S. Lehtonen Puhutusta kirjoitettuun. Keskiaikaisesta merkkiteoriasta, kirjallisuudesta ja yhteiskunnasta

Esittelyjä ja erittelyjä

212 Timo Kalanti Toisteisuus, merkitys ja arkkitehtuurin kriisiytyminen

218 Antti Hautamäki Ajatuksia tekoälystä (Sara Heinämaa – Ilkka Tuomi: Ajatuksia synnyttävät koneet)

222 Jari Aro Sosiologia, metafysiikka, nostalgia (Pertti Töttö: Sosiologia teoriana modernista yhteiskunnasta)

225 Anna Maria Viljanen-Saira Freud ja villit (Sigmund Freud: Toteemi ja tabu)

228 Ilpo Helén Tekstien maailma (Juri Lotman: Merkkien maailma)

230 Tapani Hietaniemi Ensimmäinen suomalainen kokonaisesitys vieraasta kulttuurista ja sivilisaatiosta (Tauno-Olavi Huotari – Pertti Seppälä: Kiinan kulttuuri)

233 Panu Pulma Verikenttien tenho (Peter Englund: Pultava)

234 Päivi Kosonen & Leena Laaksonen Universaali kokemus naiskirjallisuuden ongelmana (Marja-Liisa Nevala (toim.): Sain roolin johon en mahdu)

236 Asko Mäkelä Rakkaus romantiikkaan (Kimmo Sarje: Romantiikka ja postmoderni)

Keskustelua

238 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 4/1990

 

240 Yrjö Haila Heureka! Empirismin dogmit elävät!

249 Leena Koski Pyhä ja oikea yliopisto

260 Tuomas Nevanlinna Yksi julistus, monta Linkolaa

269 Pasi Falk Pelastakaa maailma ry. Otteita modernin eskatologian suurista kertomuksista

281 Gianni Vattimo Postmoderni ja historian loppu

292 Pirkko Nuolijärvi Suomi urbaanina kieliyhteisönä

Esittelyjä ja erittelyjä

304 Olli Tammilehto Kestävä kehitys vai yhteiskunnan muodonmuutos?

312 Pepe Riukula Saussuren psykologismista

318 Jussi Timonen Kylmäfuusion nousu ja tuho

320 Hans-Jørgen Schanz Kierkegaard ja esteettinen (Heidi Liehu: Søren Kierkegaard’s theory of stages and its relation to Hegel)

324 Jaana Lähteenmaa Nuoruus – puhuntaa ja puhuttaa (Tommi Hoikkala: Nuorisokulttuurista kulttuuriseen nuoruuteen; Airi Mäki-Kulmala: Nuoruus on nuoruus)

327 Pertti Alasuutari, Antti Eskola & Ritva Nätkin Keskustelua laadullisista menetelmistä (Klaus Mäkelä (toim.): Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta)

331 Johanna Mäkelä Mä teinkö oikein? (Umberto Eco: Oppineisuuden osoittaminen)

Keskustelua

333 Tieteellinen elämä

Login Form