Sisällysluettelo 1/1991

 

1 Olli Järvinen Suomen ympäristöuhkat 2017

6 Yrjö Haila Olli Järvinen 1950–1990

8 Georg Henrik von Wright Eino Kailan monismi

20 Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Juha Sihvola Aristoteles ja elämän laatu kehistysmaissa. Martha Nussbaumin haastattelu

34 Kari Palonen Nimillä politikointi yliopistossa

Esittelyjä ja erittelyjä

51 Sari Näre Mario Erdheimin etnopsykoanalyysi ja yhteiskunnallisen tiedostamattoman tuotanto

56 Helena Saarikoski Kansanperinne ja naiset (Aili Nenola & Senni Timonen (toim.): Louhen sanat)

58 Ilkka Niiniluoto Ihminen kulttuurieläimenä (Matti Kamppinen, Pasi Laihonen & Timo Vuorisalo (toim.): Kulttuurieläin)

60 Päivi Korvajärvi Sukupuolikäytännöt ja työn arviointi (Joan Acker: Samanarvoinen työ)

63 Tapani Hietaniemi Eurooppa ja Aasia esiteollisen maailman pauloissa (Patricia Crone: Pre-industrial Societies)

68 Jorma Sappinen ”Kadonneen realistisuuden metsästäjä” (Uskali Mäki: Studies in Realism and Explanation in Economics)

70 Ari Nieminen Kapitalismin muutos ja ”radikaalin reformismin” mahdollisuudet (Joachim Hirsch: Kapitalismus ohne Alternative?)

Keskustelua

74 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 2/1991

 

81 Jukka Gronow Antireformeja Ruotsissa

83 Ulrich Beck Yhteiskunta laboratoriona. Tieteen uusi käytäntösuhde

92 Sara Heinämaa Huomioita ajattelun ja tiedon kuvastosta

101 Numeron taiteilijat

106 Horace Engdahl Tal, var är din fader? Text, var är din moder? Några reflexioner över det retoriska och det ickeretoriska

110 Tuomas M. S. Lehtonen Rhetorica revificata. Retoriikan paluu / paluu retoriikkaan

123 Päivi Mehtonen Retorinen rehabilitaatio. Gadamer ja allegoria

Esittelyjä ja erittelyjä

132 Rein Ruutsoo Miten neuvostotilastoja on luettava?

138 Mikko Keinänen Cornelius Castoriadis: kuvitteellinen instituutio ja autonomian puolustus

144 Kirsi Saarikangas Scientia feminae, scientia universalis? (Sara Heinämaa (toim.): Naisen tieto)

147 Kim Remitz Ekologismin paradoksit (Yrjö Haila: Vihreään aikaan)

148 Jyrki Uusitalo Valistuksellakin traditionsa (Ilkka Patoluoto: Oikeudet ja elämän arvot)

150 Matti Hyvärinen Yhdistysten protesti ja protesti yhdistyksiä vastaan (Martti Siisiäinen: Suomalainen protesti ja yhdistykset)

152 Ilkka Arminen Kielen reunoilla eli äärettömän marxilainen kielifilosofia (Valentin Voloshinov: Kielen dialogisuus)

Keskustelua

156 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 3/1991

 

161 Minna Tarkka Aistit ja teesit

164 Wolfgang Welsch Esteettisen ajattelun ajankohtaisuudesta

178 Kimmo Pasanen Taiteen pelit

188 Matti Savolainen Paul de Man ja retoriikka

200 Niko Aula Filosofiasta ja sen kohtalosta. Paul de Man ja Kant

Esittelyjä ja erittelyjä

216 Jari Kauppinen Paul de Manin ”tapaus”

224 Mikko Lehtonen Estetiikan epistemologinen perusta

229 Janne Seppänen Postmodernin ”valokuvan” lähteillä (Douglas Crimp: Museon raunioilla)

232 Pirkkoliisa Ahponen Taiteen institutionalisoituva maailma (Erkki Sevänen, Liisa Saariluoma ja Risto Turunen (toim.): Taide modernissa maailmassa)

233 Leila Simonen Äitinä ja feministinä kahdessa maassa (Tuula Gordon: Feminist mothers)

235 Maaria Seppänen Miten päästä imperiumeista eroon? Kehityksen kritiikistä kritiikin kehitykseen (Outi Hakkarainen – Olli Tammilehto – Thomas Wallgren (toim.): Imperiumin ulkopuolelta. Kehityskriittisiä puheenvuoroja)

Keskustelua

237 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 4/1991

 

241 Tuija Pulkkinen USA:n yliopistot ja poliittinen sopivuus

247 Esa Sironen Kafkamainen juttu

255 Matti Hyvärinen Kääntymyksen ja jatkuvuuden retoriikka poliittisessa elämäkerrassa

274 Mika Mänty Rawlsin perhe

Esittelyjä ja erittelyjä

284 Martin Kusch Koko totuus totuudesta

298 Teivo Teivainen Amerikan valloitus ja ”toisen” kohtaamisen moraali

303 Nina Edgren-Henrichson En generation intellektuella i uppror (Marja Tuominen: ”Me kaikki ollaan sotilaitten lapsia”)

305 Soile Veijola Oletetulle lukijalle: alaviitteet ja tekstinsyöntiopas (Heikki Luostarinen – Esa Väliverronen: Tekstinsyöjät)

308 Leila Simonen Valta, sukupuoli ja tekstuaalisuus sosiologiassa (Dorothy E. Smith: The Conceptual Practices of Power ja Texts, Facts, and Femininity)

311 Marko Hamilo Peter Pan never goes out of style: nuorisotutkijat ymmällään (Thomas Ziehe: Uusi nuoriso ja Tommi Hoikkala (toim.): Törmäävät tulkinnat)

Keskustelua

314 Tieteellinen elämä

319 Tiede & edistys 1991

Login Form