Sisällysluettelo 1/1993

 

1 Yrjö Haila Luonnon ongelma lue tiivistelmä

9 Marja Järvelä Kasvihuoneilmiön säätely ja yhteiskuntapoliittiinen rationaalisuus lue tiivistelmä

18 Matti Kamppinen & Hasse Karlsson & Petri Raivola Ympäristövaikutusten arviointi ja maallikon näkökulma lue tiivistelmä

27 Ari Siiriäinen Afrikan ekokriisin historiallisia ulottuvuuuksia lue tiivistelmä

32 Matti Hyvärinen "Kenellä on valta Suomessa?" Rauno Setälä ja stalinistisen diskurssin valta lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

53 Markku Oksanen Ympäristöetiikka ja moraalisen toiminnan kohde

62 Jari Ehrnrooth Kapinan ydin

66 Risto Alapuro Vallankumoukseen verissä päin? (Jari Ehrnrooth: Sanan vallassa, vihan voimalla)

71 Jani Päivänen Poliittiseen ekologiaan? (Yrjö Haila & Richard Levins: Humanity and Nature)

76 Anna Korhonen Ympäristökysymys – yhteiskunnallinen kysymys (Ilmo Massa & Rauno Sairinen (toim.): Ympäristökysymys)

Keskustelua

79 Janne Kivivuori Psykokulttuuri ja kritiikki

89 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 2/1993

 

97 Jukka Siikala Kulttuurien tutkimus suomalaisessa yliopistolaitoksessa lue tiivistelmä

103 Immo Pekkarinen Me – taide ja totalitarismi lue tiivistelmä

115 Taina Rajanti "Tässä on minun katuni" – kaupunkilainen elämäntapa Mary Marckin koululaisromaaneissa lue tiivistelmä

127 Juha Sihvola Se mikä miehellä on ja naiselta puuttuu. Aristoteleen naiskuva ja seksismi lue tiivistelmä

139 J. P. Roos Loïc J. D. Wacquant

143 Loïc J. D. Wacquant Amerikka toteutuneena dystopiana: sosiaalinen integraatio ja kaupunkipolitiikka lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

152 Rolf Büchi Nationalismiteoriasta: Anderson, Gellner ja sivullinen Elias

164 Jussi Pakkasvirta Nationalismi, kontinentalismi ja latinalainen Amerikka

172 Esa Itkonen Universaalitieteen mahdollisuudesta

176 Johannes Remy Ukrainalaisten historia (Orest Subtelny: Ukraine, A History)

180 Tapani Hietaniemi Miksi Neuvostoliitto hajosi? (Jyrki Iivonen: Neuvostovallan viimeiset vuodet)

183 Jari Aro Sosiologia ja Pyhä? (Tiina Arppe: Pyhän jäännökset)

Keskustelua

185 Jari Ehrnrooth Vihan punainen vaate

189 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 3/1993

 

193 J. P. Roos Keskustelu Pierre Bourdieun kanssa

197 Hans-Jørgen Schanz Aikakauden kulttuurinen nimikirjoitus – teesejä lue tiivistelmä

202 Simo Knuuttila Filosofiasta ja olemisen yleisestä järkevyydestä lue tiivistelmä

206 Hannu Sivenius Deleuze & Guattari

208 Gilles Deleuze & Felix Guattari Mitä filosofia on? lue tiivistelmä

216 Juha Manninen Postmoderni etiikka lue tiivistelmä

225 Sami Pihlström Richard Rortyn "postfilosofia" ja realismin ongelma

Esittelyjä ja erittelyjä

243 Jukka Gronow Kritiikin mittapuun ongelma Marxilla ja pääoman antimoraalinen välinpitämättömyys (Georg Lohmann: Indifferenz und Gesellschaft. Eine Kritische Auseinadersetzung mit Marx)

248 Jari Kauppinen Jälkisanat jälkisanoista (Nicholas Royle (ed.): Afterwords)

251 Mikko Lehtonen Pojat epäilevät isiään (Erkki Vainikkala: Oppinut taikina. Kirjoituksia kirjallisuuden teoriasta, kielestä ja kulttuurista)

254 Erkki Niiranen Johdatus tekoälyyn (Eero Hyvönen & Ilkka Karanta & Markku Syrjänen (toim.): Tekoälyn ensyklopedia)

257 Maaria Seppänen Inkavaltio ja hyvien hallintotapojen taito (Martti Pärssinen: Tawantinsuy. The Inca State and Its Political Organization)

259 Juha Sihvola Amerikan ihmeitä (Risto Heiskala: Onko Amerikka totuus Euroopasta?)

262 Marjatta Rahikainen Leikki leikkinä (Bo Lönnqvist: Ting, rum och barn)

266 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 4/1993

 

273 Sami Santanen & Pia Sivenius Korkokuva – Kant vasten Sadea

277 Tuula Juvonen Kurittomat kokemukset. Queer Studies lesbotutkimuksen haasteena lue tiivistelmä

284 Jan Löfström Identiteettipolitiikan loppu. Homo- ja lesbopolitiikka vuoden 2000 kynnyksellä lue tiivistelmä

298 Tuija Pulkkinen Keinotekoista seksiä? Luonto, luonnottomuus ja radikaali sukupuolipolitiikka lue tiivistelmä

314 Anne Haila Jokainen on merkitty: ilta Cindi Katzin kanssa

320 Eeva Peltonen Pyhitetty ja torjuttu viime sotien perintö. Merkintöjä paluumatkalta perinnön äärelle lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

338 Tommi Hoikkala Katoaako kasvatus? Ammatillistuminen ja kasvatus

341 Anja Kervanto-Nevanlinna Mistä kaupungissa on kyse: kaupunkikäsitysten ja niiden representaatioiden ehdoista

348 Sami Pihlström Tulevaisuus, suunnistajat ja filosofiset kartat

353 Anna-Leena Siikala Himmeneekö aikuisuus? (Tommi Hoikkala: Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus?)

355 Mikko Tuhkanen Gender-tutkimuksen uusi vuosikymmen: Queer theory (Jonathan Dollimore: Sexual Dissidence: Augustine to Wilde, Freud to Foucault)

359 Tieteellinen elämä

367 Tiede & edistys 1993

Login Form