Sisällysluettelo 2/1993

 

97 Jukka Siikala Kulttuurien tutkimus suomalaisessa yliopistolaitoksessa lue tiivistelmä

103 Immo Pekkarinen Me – taide ja totalitarismi lue tiivistelmä

115 Taina Rajanti "Tässä on minun katuni" – kaupunkilainen elämäntapa Mary Marckin koululaisromaaneissa lue tiivistelmä

127 Juha Sihvola Se mikä miehellä on ja naiselta puuttuu. Aristoteleen naiskuva ja seksismi lue tiivistelmä

139 J. P. Roos Loïc J. D. Wacquant

143 Loïc J. D. Wacquant Amerikka toteutuneena dystopiana: sosiaalinen integraatio ja kaupunkipolitiikka lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

152 Rolf Büchi Nationalismiteoriasta: Anderson, Gellner ja sivullinen Elias

164 Jussi Pakkasvirta Nationalismi, kontinentalismi ja latinalainen Amerikka

172 Esa Itkonen Universaalitieteen mahdollisuudesta

176 Johannes Remy Ukrainalaisten historia (Orest Subtelny: Ukraine, A History)

180 Tapani Hietaniemi Miksi Neuvostoliitto hajosi? (Jyrki Iivonen: Neuvostovallan viimeiset vuodet)

183 Jari Aro Sosiologia ja Pyhä? (Tiina Arppe: Pyhän jäännökset)

Keskustelua

185 Jari Ehrnrooth Vihan punainen vaate

189 Tieteellinen elämä

Login Form