Sisällysluettelo 1/1996

 

1 Georg Lohmann Yhteisöt ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ongelmat lue tiivistelmä

11 Sirkku Hellsten Liberalistinen yhteiskuntateoria tienhaarassa. Politiikkaa, retoriikkaa vai metafysiikkaa? lue tiivistelmä

25 Marjaana Kopperi Moraali, metafysiikka ja hyvä elämä modernissa etiikassa lue tiivistelmä

38 Simo Knuuttila Emotionaalinen ambivalenssi, järkevyys ja suunnittelu lue tiivistelmä

Kolumni

45 J. P. Roos Yhteisöllisyys ja kommunitarismi

Esittelyjä ja erittelyjä

50 Ismo Nikander Filosofiako vakavaa? Debatti Derridan ja Searlen välillä

62 Kalle Haatanen Satama sydämettömässä maailmassa?

66 Risto Eräsaari Yhteiskuntatieteiden "nousu" ja "tuho" (Ralf Dahrendorf: LSE, A History of the London School of Economics and Political Science 1895–1995)

71 Rolf Büchi "Kokonaisuus on epätosi". Kansallisten me-olentojen poliittisuudesta ja yhteiskunnallisuudesta (Sondermann, Klaus: O Deutschland! Oi Suomi! Vielgeliebtes Österreich!)

76 Jari Kauppinen Ystävyyden voima (Jacques Derrida: Politiques de l'amitié; Force de loi)

83 Mikko Myller Historiallinen ajattelu, edistys ja yhteiskunta (Matti Viikari: Historiallinen ajattelu, edistys ja yhteiskunta)

86 Teivo Teivainen Historiallisen kapitalismin ksaantumissyklit (Giovanni Arrighi: The Long Twentieth Century)

89 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 2/1996

 

97 Marja Järvelä Elämäntavan murrokset ja ympäristö lue tiivistelmä

107 Panu Minkkinen Tiedon oikeudellinen muoto. Huomioita Foucault'laisesta oikeusfilosofiasta lue tiivistelmä

119 Ari Hirvonen Lain sirpaleet. Oikeuden isku lue tiivistelmä

134 Markku Koivusalo & Turo-Kimmo Lehtonen & Mika Ojakangas Gilles Deleuze. Katsaus tuotantoon

142 Gilles Deleuze Lopettakaamme puhe tuomiosta lue tiivistelmä

149 Gilles Deleuze Halu ja nautinto lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

158 Hannu Sivenius Oidipaalisuuden kritiikki ja sen ongelmat. Deleuze & Guattari ja lacanilainen psykoanalyysi

166 Mika Ojakangas Deleuzen filosofia. Taistelu transsendenssia vastaan

170 Sami Santanen Muodonmuutoksia. Deleuze ja Kant

173 Markku Koivusalo Taru sormusten herroista. Gilles Deleuzen ja Platonin kestiystävyys

179 Jussi Vähämäki Deleuzen nomadi

181 Markku Oksanen Ihmeellinen luonto (Leena Vilkka: The Varieties of Intrinsic Value in Nature)

Keskustelua

185 Petter Portin Geeni kulttuuri-ikonina

187 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 3/1996

 

193 Kimmo Sarje Modernin käsite Sigurd Frosteruksen varhaiskirjoituksissa lue tiivistelmä

211 Antu Sorainen Naiset sodomiitteina? Naistenkeskinen haureus suomalaisessa oikeusjärjestelmässä lue tiivistelmä

224 Eeva Kurki Onko – vai harhaako vain? Elokuvan ontologiaa heideggerilaisittain lue tiivistelmä

233 Timo Lyyra & Leonardo Avritzer Yhteiskunnalliset liikkeet, kulttuurin muutos ja tiedon rooli. Alberto Meluccin haastattelu lue tiivistelmä

Kolumni

251 Tuomas Nevanlinna Onko luonto argumentti ja jos, niin minkä puolesta?

Esittelyjä ja erittelyjä

256 Sami Pihlström Pragmatismi ja ympäristöfilosofia

264 Turo-Kimmo Lehtonen Metsän reunalla

271 Raija Julkunen Joukkojen integroinnin rapautuva apparaatti

274 Kaj Ilmonen Hyvinvointivaltio kurimuksessa

277 Panu Pulma Käytäntöä luovat tekstit eli köyhien kyykytyksen normihistoria

278 Leena-Maija Rossi Miksi etsiä kuvan ja olemisen alkuja? Miksi ei?

Keskustelua

280 Jarkko S. Tuusvuori Prostituutio – pro & contra

284 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 4/1996

 

293 Yrjö Haila Pöllöjen hämärät lennot: t&e 20 vuotta

297 Markku Wilenius Kristallipallo ja maapallo: ympäristö sosiologin kohteena lue tiivistelmä

306 Kirsi Saarikangas Katseita, kohtaamisia, kosketuksia. Tilassa muodostuvat merkitykset lue tiivistelmä

319 Anna-Maria Tapaninen Arkielämän reittejä ja menneisyyden maisemia eteläitalialaisessa lähiössä lue tiivistelmä

333 Taina Rajanti Kaupunki on ihmisen koti lue tiivistelmä

Kolumni

343 Riikka Stewen Laatikkoleikki eli eräänä päivänä kuljen maalauksen äärelle

Esittelyjä ja erittelyjä

347 Kristiina Kuvaja-Puumalainen Maaseudun naiset sekä arkipäivän kehykset Nigeriassa ja Ghanassa. Strukturaatioteorian ja aikamaantieteen lähestymistapa

354 Anne Haila Mistä puhumme kun puhumme kaupungin rappiosta

358 Saara Tuomaala Liikkuvasta ruumiista lujaan luonteeseen (Henrik Meinander: Towards a Bourgeois Manhood. Boys Physical Education in Nordic Secondary Schools 1880–1940)

361 Tapio Luukko Filosofista viihdettä (Friedrich Nietzsche: Epäjumalten hämärä)

364 Yrjö Haila Ympäristökysymyksen monet kasvot (Massa ja Rahkonen: Riskiyhteiskunnan talous; Berninger et al.: Ympäristönsuojelun perusteet; Järvelä ja Wilenius: Ilmastoriski ja ympäristöpolitiikka; Väliverronen: Ympäristöuhkan anatomia)

375 Erkki Vettenniemi Kyklooppi ja kojootti urheilun kentillä (Jyri Puhakainen: Kohti ihmisen valmentamista; Esa Sironen: Urheilun aika ja paikka)

380 Heikki Mikkeli Muutos ja pysyvyys Turun Akatemian luonnonfilosofiassa 1600-luvulla (Maija Kallinen: Change and Stability)

384 Tieteellinen elämä

387 Tiede & edistys vuonna 1996

Login Form