Sisällysluettelo 1/2002

 

1 Tuija Pulkkinen Hannah Arendt ja identiteetti. Modernia vai postmodernia ajattelua? lue tiivistelmä

16 Taneli Kukkonen Mark C. Taylor ja maallisen jälki. Teologian mahdollisuuksista Jumalan kuoleman jälkeen lue tiivistelmä

36 Sami Pihlström Tieteen ideologiat ja naturalisoitu uskontotiede lue tiivistelmä

Kolumni

55 Yrjö Haila Mikä muuttuu, kun ilmasto muuttuu?

Esittelyjä ja erittelyjä

68 Jari Kauppinen Mitä Derrida huomenna...?

73 Akseli Virtanen Mitä on onnellinen elämä? Mikä on leiri? Sekä muutama muu kysymys Giorgio Agambenille (Giorgio Agamben: Keinot vailla päämäärää)

78 Kyösti Niemelä Fish ja periaatteiden tyhjyys (Stanley Fish: The Trouble with Principle)

83 Tieteellinen elämä

83 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Jan-Olof Mallander

Sisällysluettelo 2/2002

 

89 Samuli Hurri Platon-teema: Oikeus ja järki

91 Samuli Hurri Runoton valtio ja orfinen oikeus lue tiivistelmä

101 Pauliina Remes Avoin keskustelu ja sen viholliset lue tiivistelmä

112 Anna Pietiläinen Onnelliset. Platonin ja Aristoteleen käsitys oikeudenmukaisuudesta lue tiivistelmä

120 Miira Tuominen Järjen eri aspektit ja hyvän käsittäminen Platonin filosofiassa lue tiivistelmä

129 Taneli Kukkonen Oikea ja järjellinen: islam ja antiikin perintö lue tiivistelmä

139 Toomas Kotkas Sokrates liturgina – rehabilitaatio levinaslaisessa hengessä lue tiivistelmä

Kolumni

147 Yrjö Haila & Timo Penttilä Muna, kana ja elämän synty

Esittelyjä ja erittelyjä

157 Susanna Lindberg Hölderlinin rytmit (Hölderlin: Huomautuksia Sofokleen kääntämisestä. Suomentanut Esa Kirkkopelto)

161 Olli Pyyhtinen Geometrista sosiologiaa (Georg Simmel: Pieni sosiologia. Suomentanut Kauko Pietilä)

164 Tieteellinen elämä

168 Kimmo Sarje Numeron taiteilijat: Sandra Jägeva & Margus Tamm

Sisällysluettelo 3/2002

 

188 Antti Kauppinen Demokratian viimeinen tilaisuus? Habermasin artikkelin esittely lue tiivistelmä

193 Jürgen Habermas Miksi Eurooppa tarvitsee perustuslain?

209 Ari Hirvonen Eurooppalainen partituuri eli miksi Eurooppa tarvitsee toisen perustuslain. Kommentti Habermasin artikkeliin lue tiivistelmä

219 Jakke Holvas Kohtalo radikaalina sidoksena. Jean Baudrillard ja kääntyminen pois kapitalismista lue tiivistelmä

Kolumni

241 Kalle Haatanen Oikeiston ahdasmielisyys, vasemmiston ylimielisyys

Esittelyjä ja erittelyjä

256 Risto Eräsaari Yhteiskunta ennen sosiologiaa (Risto Kangas: Yhteiskunta)

264 Mika Ojakangas Postmoderni Jumalan ikävä (John D. Caputo: On Religion)

Keskustelua

267 Ilkka Pyysiäinen Uskonto ja uskontotiede. Kommentti Pihlströmille

270 Sami Pihlström Vastaus Pyysiäiselle

271 Tieteellinen elämä

276 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Gustaf Strengell (1878–1937)

Sisällysluettelo 4/2002

 

281 Virpi Lehtinen Filosofia ja sukupuoliero. Michèle Le Dœuff ja Luce Irigaray rakkaudesta lue tiivistelmä

293 Ulrika Björk Michèle Le Dœuffin haastattelu

304 Johanna Oksala & Laura Werner Rakkaus, valta ja anteeksianto. Feministisen filosofian suhde länsimaiseen ajatteluun lue tiivistelmä

315 Elisa Heinämäki Jos mahdollista en haluaisi jättää mitään hämärään. Bataille, maallistuminen ja salaisuus lue tiivistelmä

Kolumni

329 Laura Leppämäki Tekijänoikeus ja sen kritiikki

Esittelyjä ja erittelyjä

339 Miika Luoto Ihminen, oleminen ja humanismin rajat

349 Markku Lehtinen Mitä estetiikka on ja miksi sen ylittäminen on tärkeää (Miika Luoto: Heidegger ja taiteen arvoitus)

358 Toivo J. Holopainen Aristoteelisen mielenfilosofian skolastinen esitys (Tuomas Akvinolainen: Summa Theologica)

361 Timo Kaitaro Surrealismin historiaa psykoanalyyttisesti (David Lomas: The Haunted Self)

362 Henriikka Tavi Filosofien ystävyydestä (Susanna Lindberg: Filosofien ystävyys)

364 Tieteellinen elämä

368 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Elkida

Login Form