Sisällysluettelo 1/2005

 

1 Jorma Sipilä Yliopiston vastuut lue tiivistelmä

6 Risto Rinne & Hannu Simola Koulutuksen ylikansalliset paineet ja yliopistojen uusi hallinta lue tiivistelmä

27 Jukka Siikala Argumentteja auditoinnista lue tiivistelmä

Kolumni

38 Merja Kinnunen Opettaminen uuden kapitalismin ajan yliopistossa

46 Turo-Kimmo Lehtonen Muistaminen, muistuttaminen ja vastamuisti lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

60 Taneli Kukkonen Paha mennä sanomaan (Immanuel Kant: Radikaali paha. Paha eurooppa­­laisessa perinteessä. Toimittaneet Ari Hirvonen & Toomas Kotkas)

62 Jyri Liukko Vakuutusyhteiskunnan armoilla (Katri Hellsten & Tuula Helne [toim.]: Vakuuttava sosiaalivakuutus?)

66 Tieteellinen elämä

72 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Matti Klinge

Sisällysluettelo 2/2005

 

73 Pajari Räsänen Näkemiin lue tiivistelmä

80 Jari Kauppinen Maailmanloppu lue tiivistelmä

87 Susanna Lindberg Derrida eläinten jäljillä lue tiivistelmä

99 Ari Hirvonen Derrida ­ – oikeudenmukaisuuden ajattelija lue tiivistelmä

113 Ville Lähde Ympäristöfilosofian yhtenäisyydestä lue tiivistelmä

140 Kai Eriksson Kybernetiikan kehät. Itseohjaavuuden ajatus ja sosiaalisen alue lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

155 Tuomas Ylä-Anttila Julkisuus, valta ja yhteiskunnalliset liikkeet (Jürgen Habermas: Julkisuuden rakennemuutos. Tutkimus yhdestä kansalaisyhteiskunnan kategoriasta)

160 Akseli Virtanen Mitä me voimme? Kun ontologia paljastuu fenomenologisesti (Jussi Vähämäki: Kuhnurien kerho. Vanhan työn paheista uuden hyveiksi)

170 Tieteellinen elämä

176 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Eliot Lable

Sisällysluettelo 3/2005

 

193 Mika Ojakangas Friedrich Nietzschen "huono omatunto": genealogia lue tiivistelmä

210 Janne Kylliäinen Kierkegaardin (anti)poliittinen ajattelu lue tiivistelmä

229 Pasi Väliaho Diafanes ­ – kuva, tapahtuma, totuus lue tiivistelmä

Kolumni

243 Risto Saarinen Uskonto ja väkivalta: Debray ja Girard

Esittelyjä ja erittelyjä

253 Olli Sinivaara Kansalaisyhteiskunnan ja sivilisaation mahdottomuudesta? (John Keane: Violence and Democracy)

262 Jukka Siikala Yliopistopolitiikasta yliopistojen hallintaan (Heikki Patomäki: Yliopisto Oyj)

265 Yrjö Haila Seppo Toiviainen (1944­–2005). Muistokirjoitus

267 Tieteellinen elämä

272 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Outi Heiskanen

Sisällysluettelo 4/2005

 

287 Tiina Arppe Rousseau ja Durkheim ­ – sosiologia, passiot ja paha lue tiivistelmä

320 Risto Eräsaari "Täyttymättömien tilojen passiivinen fantasia". Robert Musilin kontingenssin käsitteen jäljillä lue tiivistelmä

Kolumni

328 Yrjö Haila Luonnonkatastrofit ja ympäristökysymys

Esittelyjä ja erittelyjä

346 Jari Kauppinen Filosofia ja käänne uskontoon. Derrida et alii jumalasta, alustavasti

355 Markku Koivusalo Foucault ja elämän hallitseminen. Kristillisestä tottelevaisuudesta laskelmoiviin taloussubjekteihin

380 Tieteellinen elämä

382 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Jarmo Mäkilä

Login Form