Sisällysluettelo 1/2007

 

1 Panu Raatikainen Evoluutiopsykologia ja sen ongelmat lue tiivistelmä

16 Jakke Holvas Velkaannuttaminen ja maksaminen kristillisessä moraalissa – Friedrich Nietzsche talousmetafysiikan kriitikkona lue tiivistelmä

Kolumni

42 Mika Ojakangas Takaisin kritiikkiin?

Esittelyjä ja erittelyjä

48 Malin Grahn Antiikin askeesi ja itsestä huolehtimisen etiikka (Michel Foucault: L'Herméneutique du sujet – Cours au Collège de France 1981–1982)

57 Markku Koivusalo Hunnutettu luonto (Pierre Hadot: Le voile d'Isis. Essai sur l'histoire de l'idée de nature)

63 Mikko Jakonen Arjen epäkeskiset tavat ja toiminnot (Eeva Jokinen: Aikuisten arki)

72 Sakari Hänninen Biovallasta mielivaltaan (Akseli Virtanen: Biopoliittisen talouden kritiikki)

84 Tieteellinen elämä

88 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Fredrik Cygnaeus

Sisällysluettelo 2/2007

 

89 Alain Ehrenberg Itseksi tulemiseen uupuminen. Yhteiskunnallis-historiallinen näkökulma masennukseen lue tiivistelmä

103 Ilpo Helén Masennus massamitassa. Epidemiologinen välineistö ja psykologian muodonmuutos lue tiivistelmä

119 Lotta Hautamäki Kenen tahansa masennus lue tiivistelmä

135 Sara Heinämaa Uskominen ja luottamus. Kaksi tulkintaa maailmavarmuuden luonteesta lue tiivistelmä

Kolumni

147 Mika Ojakangas Luovuuden kyynistä propagandaa

Esittelyjä ja erittelyjä

151 Niko Noponen Auktoriteetti ja kasvatus

166 Teemu Taira Kirjailija lääkärinä (Gilles Deleuze: Kriittisiä ja kliinisiä esseitä)

169 Virpi Lehtinen Rakkaudella, Toinen (Eva Maria Korsisaari: Tule, rakkaani!)

174 Tieteellinen elämä

176 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Rut Bryk

Sisällysluettelo 3/2007

 

177 Sara Heinämaa Havainnon aistimellinen perusta ja taiteiden filosofiset tehtävät lue tiivistelmä

184 Miika Luoto Kuvittelu, skeema ja äärellisyys: Heideggerin Kant-tulkinnasta lue tiivistelmä

193 Joona Taipale Kuvatietoisuuden fenomenologiaa lue tiivistelmä

200 Timo Kalanti Objektien performatiivisuudesta. Välineet ruumiintekniikan tuottajina lue tiivistelmä

229 Olli Pyyhtinen & Sakari Tamminen Inhimillistä, aivan liian inhimillistä? Foucault, Latour ja ihmistieteiden antropologinen uni lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

252 Laura Werner Sukupuolisoppaa hämmentämässä (Judith Butler: Hankala sukupuoli – Feminismi ja identiteetin kumous)

256 Markku Koski Ennen oltiin jo moderneja (Kimmo Sarje (toim.): Sigurd Frosterus: modernin Janus-kasvot 1902–1935)

258 Tieteellinen elämä

264 Kimmo Sarje Numeron taiteilijat: Venetsian biennaali

Sisällysluettelo 4/2007

 

267 Sami Pihlström Emergenssi, pragmaattinen realismi ja ei-reduktiivinen naturalismi lue tiivistelmä

284 Panu Raatikainen Reduktionismi, alaspäinen kausaatio ja emergenssi lue tiivistelmä

297 Jaakko Kuorikoski & Petri Ylikoski Emergenssi – mysteeristä tutkimusongelmaksi lue tiivistelmä

314 Matias Murole Vastuun käsitteen ja tahdonvapauden ongelman yhteenkietoutuminen lue tiivistelmä

Kolumni

328 Yrjö Haila Ilmastonmuutos ja skepsis

Esittelyjä ja erittelyjä

339 Markku Koivusalo Islamilainen etiikka ja poliittinen hengellisyys: Foucault’n oikeudenkäynti (Janet Afary & Kevin B. Anderson: Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism)

348 Tieteellinen elämä

354 Kimmo Sarje Numeron taiteilijat: Perestroikan taiteilijapolvi Moskovassa

Login Form