Sisällysluettelo 1/2007

 

1 Panu Raatikainen Evoluutiopsykologia ja sen ongelmat lue tiivistelmä

16 Jakke Holvas Velkaannuttaminen ja maksaminen kristillisessä moraalissa – Friedrich Nietzsche talousmetafysiikan kriitikkona lue tiivistelmä

Kolumni

42 Mika Ojakangas Takaisin kritiikkiin?

Esittelyjä ja erittelyjä

48 Malin Grahn Antiikin askeesi ja itsestä huolehtimisen etiikka (Michel Foucault: L'Herméneutique du sujet – Cours au Collège de France 1981–1982)

57 Markku Koivusalo Hunnutettu luonto (Pierre Hadot: Le voile d'Isis. Essai sur l'histoire de l'idée de nature)

63 Mikko Jakonen Arjen epäkeskiset tavat ja toiminnot (Eeva Jokinen: Aikuisten arki)

72 Sakari Hänninen Biovallasta mielivaltaan (Akseli Virtanen: Biopoliittisen talouden kritiikki)

84 Tieteellinen elämä

88 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Fredrik Cygnaeus

Login Form