Sisällysluettelo 1/2009

 

1 Raimo Lovio Luova tuho – ikuinen paluu lue tiivistelmä

18 Markku Koivusalo Kapitalismin luova ruhtinas ja päätön ratsumies. Johdatus Joseph A. Schumpeterin ”Luovaan tuhoon” lue tiivistelmä

40 Joseph A. Schumpeter Luovan tuhon prosessi

46 Yrjö Haila Schumpeter, kapitalismin dynamiikka, tämä päivä – huominen lue tiivistelmä

62 Chuck Dyke Schumpeterin jäljillä lue tiivistelmä

Kolumni

74 Thomas Wallgren Yliopistolaki on kolonisaatiolaki

Esittelyjä ja erittelyjä

79 Markku Koivusalo Sosialismi on kuollut! Kauan eläköön marxilainen kapitalismi! (Meghnad Desai: Marxin kosto. Kapitalismin uusi nousu ja valtiokeskeisen sosialismin kuolema)

85 Petri Räsänen Taloustieteen synkkä kritiikki (Stephen A. Marglin: The Dismal Science)

89 Tieteellinen elämä

96 Yrjö Haila Numeron taiteilija: IC-98

Sisällysluettelo 2/2009

 

95 Yasuhiko Murakami Emme tienneet mitä meille tapahtui – Näkökulmia todellisuuden fenomenologiaan lue tiivistelmä

112 Adriana Petryna Kokeilullisuus. Maailmanlaajuiset kliiniset kokeet ja lääketieteen tulevaisuus lue tiivistelmä

128 Sari Roman-Lagerspetz Chantal Mouffe ja Carl Schmitt: ystäviä vai vihollisia? lue tiivistelmä

Kolumni

142 Sara Heinämaa Korkeinta opetusta? J.V. Snellmanin käsitys yliopiston tehtävistä ja akateemisesta opetuksesta

Esittelyjä ja erittelyjä

148 Taneli Tuominen Onko yhä oltava ehdottoman moderni? Huomioita Esteettisestä teoriasta (Theodor Adorno: Esteettinen teoria)

160 Yrjö Haila Tutkijan toimintatila (Lempiäinen, Löytty & Kinnunen (toim.): Tutkijan kirja)

164 Petri Ylikoski Pragmatismin maihinnousu (Kilpinen, Kivinen & Pihlström: Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä)

168 Antti Gronow Toimin, olen olemassa: Pragmatismin ja naturalismin lyhyt mutta oivaltava oppimäärä (Pentti Määttänen: Toiminta ja kokemus)

171 Janne Kurki Psykoosin kielioppi (Markus Heinimaa: The Grammar of Psychosis)

176 Tieteellinen elämä

182 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Rolf Lagerborg

Sisällysluettelo 3/2009

 

185 Juho Hotanen & Hermanni Yli-Tepsa Maurice Merleau-Pontyn ajattelusta ja elämästä

187 Juho Hotanen Mitä Descartes sanoo meille lue tiivistelmä

195 Sara Heinämaa Sairaus ja sen ymmärtäminen: ruumiinvammojen ja mielenhäiriöiden tutkimus Merleau-Pontyn havainnon fenomenologiassa lue tiivistelmä

204 Erika Ruonakoski Miten tutkia vieraslajisia eläimiä merleau-pontylaisittain: peilikokeet ja eläinten tietoisuuden tutkimus lue tiivistelmä

215 Hermanni Yli-Tepsa Ruumiillisesta eksistenssistä ja sukupuolisuudesta Merleau-Pontyn teoksessa Phénoménologie de la perception lue tiivistelmä

225 Joona Taipale Transsendentaalisen käsite ja kokemuksellisuus lue tiivistelmä

Kolumni

233 Ilkka Niiniluoto Yliopistouudistus on itsenäisyystaistelua

Esittelyjä ja erittelyjä

241 Semi Purhonen Haljennut habitus. Bourdieun viimeisiksi jääneet teokset englanninkielisinä käännöksinä

256 Janne Kurki Olipa kerran Oidipus (Paul Verhaeghe: New Studies of Old Villains – A Radical Reconsideration of Oedipus Complex)

260 Ari Korhonen Kriittisen ja traagisen kosketuspiste. Metafysiikan kokemuksen näyttämöllepano (Esa Kirkkopelto: Le Théâtre de l'expérience)

268 Tieteellinen elämä

272 Yrjö Haila Numeron taiteilija: Rosegarden

Sisällysluettelo 4/2009

 

271 Jaakko Kuorikoski & Samuli Pöyhönen Ihmistieteelliset luokitukset ja sosiaaliset takaisinkytkentämekanismit lue tiivistelmä

290 Aki Petteri Lehtinen Uuspragmatismi ja biologian filosofia. Kielellisiä työkaluja elämäntieteisiin lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

307 Juha Klemelä Onni onnettomuudessa. Yhteiskuntatieteellisen työn jakomielisyydestä

310 Mikko Jakonen Politiikasta filosofiaan ja takaisin (Michel Foucault: Le Gouvernement de soi et des autres)

320 Ville Lähde Evoluutiosta vailla juoksuhautoja (Petri Ylikoski & Tomi Kokkonen: Evoluutio ja ihmisluonto)

324 Miika Luoto Ajattelun kreikkalainen näyttämö (Friedrich Nietzsche: Tragedian synty)

334 Janne Kurki Elämän tiede (Mianna Meskus: Elämän tiede)

340 Risto Heiskala, Tuomas Lehtonen & Jukka Relander Tapani Hietaniemi 23.3.1958–3.10.2009 in memoriam

344 Tieteellinen elämä

350 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Igor Ganikovski

Login Form