Sisällysluettelo 2/2009

 

95 Yasuhiko Murakami Emme tienneet mitä meille tapahtui – Näkökulmia todellisuuden fenomenologiaan lue tiivistelmä

112 Adriana Petryna Kokeilullisuus. Maailmanlaajuiset kliiniset kokeet ja lääketieteen tulevaisuus lue tiivistelmä

128 Sari Roman-Lagerspetz Chantal Mouffe ja Carl Schmitt: ystäviä vai vihollisia? lue tiivistelmä

Kolumni

142 Sara Heinämaa Korkeinta opetusta? J.V. Snellmanin käsitys yliopiston tehtävistä ja akateemisesta opetuksesta

Esittelyjä ja erittelyjä

148 Taneli Tuominen Onko yhä oltava ehdottoman moderni? Huomioita Esteettisestä teoriasta (Theodor Adorno: Esteettinen teoria)

160 Yrjö Haila Tutkijan toimintatila (Lempiäinen, Löytty & Kinnunen (toim.): Tutkijan kirja)

164 Petri Ylikoski Pragmatismin maihinnousu (Kilpinen, Kivinen & Pihlström: Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä)

168 Antti Gronow Toimin, olen olemassa: Pragmatismin ja naturalismin lyhyt mutta oivaltava oppimäärä (Pentti Määttänen: Toiminta ja kokemus)

171 Janne Kurki Psykoosin kielioppi (Markus Heinimaa: The Grammar of Psychosis)

176 Tieteellinen elämä

182 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Rolf Lagerborg

Login Form