Sisällysluettelo 4/2009

 

271 Jaakko Kuorikoski & Samuli Pöyhönen Ihmistieteelliset luokitukset ja sosiaaliset takaisinkytkentämekanismit lue tiivistelmä

290 Aki Petteri Lehtinen Uuspragmatismi ja biologian filosofia. Kielellisiä työkaluja elämäntieteisiin lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

307 Juha Klemelä Onni onnettomuudessa. Yhteiskuntatieteellisen työn jakomielisyydestä

310 Mikko Jakonen Politiikasta filosofiaan ja takaisin (Michel Foucault: Le Gouvernement de soi et des autres)

320 Ville Lähde Evoluutiosta vailla juoksuhautoja (Petri Ylikoski & Tomi Kokkonen: Evoluutio ja ihmisluonto)

324 Miika Luoto Ajattelun kreikkalainen näyttämö (Friedrich Nietzsche: Tragedian synty)

334 Janne Kurki Elämän tiede (Mianna Meskus: Elämän tiede)

340 Risto Heiskala, Tuomas Lehtonen & Jukka Relander Tapani Hietaniemi 23.3.1958–3.10.2009 in memoriam

344 Tieteellinen elämä

350 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Igor Ganikovski

Login Form