1 / 2010

Sisällysluettelo 1/2010

 

3 Michel Foucault ”Sanat ja asiat”

9 Markku Koivusalo Ihmisen kuolema I. Ihmistieteet vailla ihmistä lue tiivistelmä

47 Pajari Räsänen Abrahamin ironia, allegoria ja kirjallisuuden alkuperä: Kierkegaardin Pelko ja vavistus, Derridan Donner la mort lue tiivistelmä

65 Jaakko Kuosmanen Arvopluralismi liberalismin perustana lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

76 Jouni Huhtanen Muutama sana yhteiskuntatieteistä ja ”tieteen kriisistä”

80 Elisa Heinämäki Jumalallista änkytystä. Mystinen kokemus ja moraalinen fantasia Eckhartilla ja Musililla (Mestari Eckhart: Sielun syvyys)

87 Tieteellinen elämä

90 Yrjö Haila Numeron taiteilija: Ossi Somma

Login Form