Sisällysluettelo 1/2011

 

1 Sari Roman-Lagerspetz Althusser ja subjektin ongelma Lue tiivistelmä

19 Olli-Pekka Moisio Ihminen, työ ja vieraantuminen. Karl Marxin Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844 Lue tiivistelmä

33 Niko Noponen Käytännöistä vieraantuminen kapitalistisessa yhteiskunnassa. Alasdair MacIntyren marxilais-aristoteelinen politiikan tiede Lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

64 Ari Korhonen Spekulaation materiaalinen paluu ja välttämätön kontingenssi

74 Antti Gronow Kuinka representoida representaatioita? (Tarja Knuuttila ja Aki Petteri Lehtinen: Representaatio. Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi)

80 Yrjö Haila Numeron taiteilija: Terike Haapoja

Sisällysluettelo 2/2011

 

81 Mika Elo Onko näppituntumalla enää väliä? lue tiivistelmä

97 Asko Lehmuskallio Katson sinua verkottuneen kameran välityksellä lue tiivistelmä

109 Jaana Parviainen Kinesteettiset kentät ja sosiaalinen koreografia. Husserlin kinestesia-käsitteen ja Batesonin kybernetiikan soveltuvuudesta liikkeen tutkimuksen menetelmiksi 2000-luvun ubiikkisessa ympäristössä lue tiivistelmä

123 Tuija Pulkkinen Traditionaalisuus, sukupuoli ja tuleva demokratia – Derridan veljeydestä lue tiivistelmä

139 Jean-Luc Nancy Ruumiin teatteri                           

Esittelyjä ja erittelyjä

150 Timo Keinänen Sigurd Frosteruksen kirjoituksia arkkitehtuurista (Sigurd Frosterus: Arkkitehtuuri. Kirjoituksia 1901–1953)

152 Martta Heikkilä Vieras sisimmässä (Jean-Luc Nancy: Filosofin sydän

156 Heikki A. Kovalainen Suomalaisen elämänfilosofian uusia haasteita (Sami Pihlström: Elämän ongelma – Filosofian eettinen ydin)

161 Paul Tiensuu Kohtaamisia virtuaalisen kanssa (Janne Vanhanen: Encounters with the Virtual)

166 Tieteellinen elämä

168 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Tuomas Mäntynen

Sisällysluettelo 3/2011

 

171 Teemu Kemppainen & Paul Tiensuu Elämän normatiivisuus: klinikka ja terveys Georges Canguilhemin Essaissa lue tiivistelmä

183 Georges Canguilhem "Eräs terveyden määritelmä." Katkelma Ceorges Canguilhemin Essaista

187 Markku Koivusalo Dispositiivi eli valta strategisena kykyjen verkostona lue tiivistelmä

229 Mikko Salmela Mitä ovat yhteistunteet? lue tiivistelmä

Kolumni

241 Risto Eräsaari Pekka Kuusi ja kiista kunnon kansalaisesta 50 vuotta sitten

Esittelyjä ja erittelyjä

252 Iina Koskinen & Timo Miettinen Hannah ja rakkauden epäsymmetria

255 Tieteellinen elämä

258 Yrjö Haila Numeron taiteilija: Elina Vainio

Sisällysluettelo 4/2011

 

259 Ilkka Niiniluoto G. H. von Wright filosofian sillanrakentajana

265 Jaakko Kuorikoski Manipulaatio ja kausaalinen selittäminen: von Wright logiikan vankina lue tiivistelmä

277 Tomi Kokkonen Mielen teoria, selittäminen ja ymmärtäminen lue tiivistelmä

291 Panu Raatikainen Teon teoria ja historiallinen selittäminen lue tiivistelmä

301 Petri Ylikoski Arkipsykologinen rationalisointi ja yhteiskuntatiede lue tiivistelmä

315 Ossi Naukkarinen Tahdikkuus esteettis-eettisenä toimintaperiaatteena lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

331 Malin Grahn Usko, toivo, rakkaus (Juha Sihvola: Maailmankansalaisen uskonto)

337 Janne Kurki Perinnöttömien perinteestä (Eetu Viren & Jussi Vähämäki: Perinnöttömien perinne)

341 Tieteellinen elämä

346 Kimmo Sarje Numeron taiteilijat: Juri Albert ja Vadim Zaharov

Login Form