4 / 2011

Sisällysluettelo 4/2011

 

259 Ilkka Niiniluoto G. H. von Wright filosofian sillanrakentajana

265 Jaakko Kuorikoski Manipulaatio ja kausaalinen selittäminen: von Wright logiikan vankina lue tiivistelmä

277 Tomi Kokkonen Mielen teoria, selittäminen ja ymmärtäminen lue tiivistelmä

291 Panu Raatikainen Teon teoria ja historiallinen selittäminen lue tiivistelmä

301 Petri Ylikoski Arkipsykologinen rationalisointi ja yhteiskuntatiede lue tiivistelmä

315 Ossi Naukkarinen Tahdikkuus esteettis-eettisenä toimintaperiaatteena lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

331 Malin Grahn Usko, toivo, rakkaus (Juha Sihvola: Maailmankansalaisen uskonto)

337 Janne Kurki Perinnöttömien perinteestä (Eetu Viren & Jussi Vähämäki: Perinnöttömien perinne)

341 Tieteellinen elämä

346 Kimmo Sarje Numeron taiteilijat: Juri Albert ja Vadim Zaharov

Login Form