Sisällysluettelo 1/2012

 

3 Mikko Immanen Nuori Herbert Marcuse ja historiallisuuden ratkaistu arvoitus: heideggerilainen marxismi Lue tiivistelmä

24 Ari Korhonen Plastinen olemus: sattuma ja Hegelin spekulatiivinen estetiikka Lue tiivistelmä

45 Antti Gronow Bourdieu ja pragmatismi: toimintatavat, habitus ja sosiaalisuuden luonne Lue tiivistelmä

Kolumni

62 Pierre Bourdieu Tutkimuksen apparatsikit

65 Yrjö-Paavo Häyrynen Kapinallinen mandariini: Pierre Bourdieun kuolemasta kymmenen vuotta Lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

72 Petri Räsänen Taloustiede, itseisarvot ja rationaalisuus - deliberatiivisen demokratian mahdollisuudesta

78 Maija Aalto-Heinilä Wittgensteinin päiväkirjat – yleisiä vai yksityisiä ajatusliikkeitä (Ludwig Wittgenstein: Ajatusliikkeitä)

84 Tieteellinen elämä

90 Yrjö Haila Numeron taiteilija: Tea Mäkipää

Sisällysluettelo 2/2012

 

95 Kimmo Kallio & Hanna Kuusela Bruno Latour, uudet kujeet ja ajattelun rajat

96 Olli Pyyhtinen Kollektiivinen luovuus ja taiteen tuotanto näyttelyinstituutiossa Lue tiivistelmä

117 Sakari Tamminen Tieteentutkimuksesta yhteiskunnan uudenlaiseen kokoonpanoon. Latourilainen kosmopolitiikka ja yhdessä elämisen vaikeus Lue tiivistelmä

142 Hanna Kuusela Tutkimusta katulampun valossa. Piilossa olevien, kieltäytyvien ja spekuloivien toimijoiden haasteesta Bruno Latourin sosiologialle Lue tiivistelmä

158 Bruno Latour ”Älä lausu turhaan Herrasi nimeä.” Eräänlainen saarna uskonnollisen puheen epävarmuudesta Lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

180 Turo-Kimmo Lehtonen Latourin disipliini (Bruno Latour: Cogitamus)

185 Mikko Yrjönsuuri Filosofisia tutkielmia (Leibniz: Filosofisia tutkielmia)

190 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Nanna Susi

Sisällysluettelo 3/2012

 

195 Samuel Weber Raha on aikaa. Mietteitä luotosta ja kriisistä lue abstrakti

217 Elisa Heinämäki Kuolen kun en kuole. Mystiikka ja kuolemanvietti lue abstrakti

230 Johannes Lehtonen Ruumiillisuus tietoisuuden alustana lue abstrakti

237 Jussi Kotkavirta Ajallisuuden kerrostumia psykoanalyysissa

243 Joona Taipale Olemassaolon tunne ja ruumiinkokemus fenomenologiassa ja psykoanalyysissa lue abstrakti

253 Joel Backström Ajallisuuden ja ruumiillisuuden moraalinen ulottuvuus –  kolme hahmotelmaa lue abstrakti

264 Mirja Hartimo Objektiivisten tieteiden riittämättömyys lue abstrakti

Esittelyjä ja erittelyjä

271 Janne Kurki Filosofi-Foucault ja hiomaton timantti (Markku Koivusalo: Kokemuksen politiikka) 

275 Tieteellinen elämä 

282 Yrjö Haila Numeron taiteilija: Cleaning women

Sisällysluettelo 4/2012

 

287 Mika Ojakangas Miksi Sokrates on todellinen poliitikko? Erēmos aporos länsimaisen eettis-poliittisen subjektin paradigmaattisena figuurina lue tiivistelmä

303 Miira Tuominen ”Pyydä häntä seuraamaan minua niin pian kuin mahdollista” – Platonin Faidon (60c–63c) itsensä surmaamisesta lue tiivistelmä

320 Ilpo Helén Leirillä. Agamben ja aikalaisanalyysi lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

339 Jussi Vähämäki Viran arkeologiaa

344 Antti Gronow Ilmeisen sietämätön vetovoima (DUNCAN J. WATTS: Everything is obvious – once you know the answer)

351 Elisa Heinämäki Unelma arkkitehtuurista (G. K. CHESTERTON: Oikea oppi)

355 Arto Laitinen Murhenäytelmä laidunmaalla, merellä ja ilmassa (Kiista yhteismaista. Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka)

358 Janne Kurki Paras suomalainen Heidegger-tutkimus kautta aikain (TERE VADÉN: Heidegger, Žižek ja vallankumous)

366 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Larisa Zvezdotshetova

Login Form