Politiikan tuntu, mieli ja merkitys

Artikkelissa tarkastellaan Jean-Luc Nancyn olemisen monikollisuuden ajatuksen vaikutuksia politiikan ja poliittisen tutkimukselle. Tekstin keskeisenä teemana toimivat alttius, altistuminen, alttiiksi asettuminen ja alttiina oleminen. Ne muodostavat paitsi teoreettisen myös metodologisen strategian, jonka avulla on mahdollista tarkastella politiikan
välitöntä tuntua. Erityishuomio suunnataan Suomessa vaille turvapaikkaa
jääneisiin henkilöihin sekä heidän ja tutkijan välille syntyviin nivelkohtiin,
jotka avaavat eteemme monivivahteisen tajun politiikan ajasta ja poliittisen
paikasta. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin ainoastaan poliittisten käytäntöjen
merkitystä, fokusoituu kysymys läsnäolosta tässä ja nyt sekä olemisen jaetuksi
tulemisesta. Artikkelin päätavoite onkin tuoda esiin paitsi poliittiselle
elämälle asetetut rajat, myös sen alati toteutuva mahdollisuus.

The Senses of Politics: Corporeal Junctures and the Experience of the Political

The article explores the implications of Nancy's thoughts about singular plurality
for political studies. Exposure, as a central Nancian concept, forms both a
theoretical and methodological strategy through which it is possible to discuss
the senses of politics instead of solely focusing on the meanings given to
political practices. Encounters with failed asylum seekers form a key point of
reflection against which the researcher can ponder the way that the political
unfolds between bodies and the way that this unfolding reveals complex
corporeal junctures of responsibility and vulnerability between people. The
implications of these junctures are then discussed in terms of what they might
mean for our understandings of political community.

Login Form