Moderni rahateoria, euro ja Suomi

PAAVO TEITTINEN: Moderni rahateoria, euro ja Suomi

Artikkelissa esitellään lyhyesti jälkikeynesiläinen modernin rahateorian koulukunta ja analysoidaan sen valossa sekä Euroopan talouskriisiä että Suomen kansallisia haasteita. Rahapoliittisen itsenäisyyden menettäminen teki jokaisesta euromaasta potentiaalisen luottoriskin, ja ongelmat tulivat lopulta pintaan pankkikriisin sekä vaihtotaseiden epätasapainojen siivittämänä. Suhdannemyötäinen finanssipolitiikka on entisestään syventänyt lamaa. Paluu rahapoliittiseen itsenäisyyteen mahdollistaisi Suomelle täystyöllisyyteen tähtäävän funktionaalisen finanssipolitiikan, mutta se ei poistaisi muun muassa valuuttakurssiin, inflaatioon ja todellisten resurssien määrään liittyviä haasteita. Ratkaisua kriisiin tulisi etsiä joko valuuttaunionin rakenteiden muuttamisesta tai yhteisvaluutan hylkäämisestä. Valittiin kumpi reitti tahansa, niin Euroopan kuin kansallisten haasteidenkin kohtaamisessa olisi hyödyksi syvällisempi ymmärrys valtion ja valuutan välisestä suhteesta.

Modern Monetary Theory, Euro and Finland

The article briefly introduces the Post-Keynesian school of thought known as modern monetary theo­ry and analyzes from its viewpoint both the European economic crisis as well as Finland’s domestic challenges. Losing their monetary sovereignty made every euro nation a potential credit risk, a problem which was finally manifested via a banking crisis and current account imbalances. Pro-cyclical fiscal policy has made the recession worse. A return to monetary sovereignty would enable Finland to conduct functional finance aimed at full employment, but it would not remove issues related to the exchange rate, inflation and the amount of real resources available. A solution to the euro crisis should be sought either in altering the structures of the currency union or disbanding the common currency. Either way, responding to both European and national challenges would benefit from a deeper understanding of the relationship between a nation and its currency.

Login Form