Mausteita, mangoa ja sokeria

  • Tulosta

Mausteita, mangoa ja sokeria. Robinson Crusoen ruokavaliosta karibialaisen nykykirjallisuuden postkoloniaalisiin ruokakuvauksiin

Artikkelissa tarkastellaan ruokakuvauksia Karibian alueelle sijoittuvassa kirjallisuudessa aina 1700-luvun alkupuolen kolonialistisesta romaanista, Robinson Crusoesta, nykykirjallisuuden postkoloniaalisiin kertomuksiin. Esimerkkitekstien kautta pohditaan ruuan poliittista ja poeettista luonnetta kahdessa romaanihistorian eri vaiheessa. Artikkelissa tuodaan yhtäältä esille, miten länsimainen moderniteetin nautintokulttuuri yläluokan erottautumisen keinona edellytti siirtomaita, ja toisaalta, miten aikanaan kolonialismia edustanut ruoka on muotoutunut karibialaisperäisten naiskirjailijoiden, Michelle Cliffin, Zee Edgellin ja Merle Collinsin, teoksissa paikallisia yhteisöllisiä identiteettejä vahvistavaksi tekijäksi.

Spices, Mangos and Sugar. From Robinson Crusoe’s Diet to the Representations of Food in Contemporary Caribbean Postcolonial Literature

The article surveys representations of food in literature located in Caribbean from the early-eighteenth-century colonialist novel Robinson Crusoe to contemporary postcolonial fiction. The novels demonstrate both political and poetic features in the two key phases of the history of the novel genre. Firstly, the article points out how the upper class modern Western culture of taste required colonies, and secondly, how food that originally represented colonialism transformed into an element establishing Caribbean identities in the novels of Michelle Cliff, Zee Edgell and Merle Collins.