Suomalaisen kilpailuvaltion hallintastrategia: koordinaatiota ilman synergioita?

  • Tulosta

Suomen poliittisen talouden tutkimuksessa on tähän asti tutkittu laajasti siirtymää hyvinvointivaltion regiimistä kilpailuvaltion regiimiin 1980- ja 1990-luvulla. Sen sijaan tutkimuksessa on tarkasteltu vähemmän sitä, millaista kilpailuvaltiota Suomessa on kehitetty eli millaisen kapitalismin hallintastrategian varaan suomalaisen kilpailuvaltion poliittinen talous on rakennettu 1990-luvun murroksen jälkeen. Artikkelin tarkoituksena on tulkita suomalaisen kilpailuvaltion hallintastrategiaa Bob Jessopin esittämien kapitalismin koordinaatiostrategioiden sekä kapitalismin variaatioita koskevan kirjallisuuden valossa.

The governance strategy of Finnish competition state: coordination without synergies?

Research on Finnish political economy has extensively focused on the regime shift from a welfare state to a competition state in the 1980s and 1990s. Instead, there has been much less research on what kind of coordination strategies have been adopted in the Finnish political economy after the 1990s. Drawing on the so-called Varieties of Capitalism literature and Bob Jessop’s four coordination strategies available to competition states, the purpose of this paper to interpret what kind of governance strategy has been adopted in the Finnish competitions state during the last few decades.