Sisällysluettelo 1/2019

3 Jaakko Vuori: Olemuksellisesti kivulias kokemus: eksistentiaalinen tunne ja psyykkinen kärsimys masennuksessa tiivistelmä

29 Markku Mattila, Ari Haasio & Anu Ojaranta: Vihapuhetta valemediassa tiivistelmä

56 Markku Koivusalo: Marx: ystävä vai vihollinen? Juhlaesitelmä

73 Jaana Hallamaa: Vastine – Huomioita Mikko J. Virtasen kirjoituksesta
”Moniäänisyyden ja tahdikkuuden välissä. Eettisyys ETENEn neuvottelukuntatyössä”

75 Mikko S. Virtanen: Tutkijan näkemyksiä professori Jaana Hallamaan vastineeseen

80 Kimmo Sarje: Numeron taiteilija – Raul Meelin typografian runous (Painetun lehden hakemistossa virhe)

Sisällysluettelo 2/2019

85 Yrjö Haila, Mikko Jakonen, Tero Toivanen: Ympäristö talouskritiikin perustana: näkökulmien moninaisuus LUE TEKSTI

87 Janne Säynäjäkangas: Nähdä metsä puilta: yhteismitallisuus ympäristökysymyksenä

120 Hannele Mäkelä & Matias Laine: Laskentatoimen ympäristösuhde

135 Toni Ruuska, Kristoffer Wilén & Pasi Heikkurinen: Ihminen osana luontoa: ekologinen realismi ja kestävä taloudellinen organisoituminen

150 Eeva Houtbeckers & Galina Kallio: Talous käytännönteoreettisesti: kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä

170 Esko Harni: Arvio: Kasvatusajattelumme kestämätön perusta ylläpitää ekokriisiä

172 Maiju Loukola: Numeron taiteilija – Teemu Korpela

 

Sisällysluettelo 3/2019

175 Ari Korhonen: Siitä seuraa kaaos! Saatesanat Meillassoux-teemanumeroon LUE TEKSTI

Artikkelit

179 Jussi Backman: Metafysiikan uskonnollinen loppu? Meillassoux ja fideismi

200 Susanna Lindberg: Kontingenssi Quentin Meillassoux'n materialismin perustana

214 Jukka Könönen: Ulkomaalaislain odotushuone. Monipaikkainen etnografinen tutkimus säilöönottojärjestelmästä Suomessa

234 Quentin Meillassoux: Potentiaalisuus ja virtuaalisuus Lue teksti

Esittelyjä ja erittelyjä

247 Ari Hirvonen: Pakolaisten kriminalisointi Lue teksti

 259 Pontus Purokuru: Viisi huomiota Quentin Meillassoux'sta Lue teksti

264 Maiju Loukola: Numeron taiteilija – Kristina Sedlerova-Villanen

Sisällysluettelo 4/2019

271 Tiina Käkelä, Karoliina Lummaa: Humanismin suuntia LUE TEKSTI

Tutkimusartikkelit

276 Samuli Björninen: Faktat ja narratiivit: kerto mustutkimuksen näkökulma postmoderniin tiedon kritiikkiin ja kertomuspuheeseen tiedekeskustelussa

298 Juha Raipola: ”Ihminen ratkaisee”: instrumentaalinen humanismi Tampereen korkeakoulusäätiön brändiviestinnässä Lue teksti

314 Henri Satokangas: Tieteenalojen identiteettien rakentuminen oppi- ja tietokirjoissa

Kolumni

336 Hanna KuuselaNielaiseeko menneisyys yliopistodemokratian tulevaisuuden?
 Lue teksti

Esittelyjä ja erittelyjä

341 Ville Louekari: Cahiers pour l’analyse - Antihumanismi teoriassa ja käytännössä Lue teksti

349 Kaisa Kortekallio, Hanna-Riikka Roine, Esko Suoranta, Jouni Teittinen: Spekulatiivinen fiktio nyrjäyttää ihmiskeskeisen ajattelun rutiinit Lue teksti

355 Maiju Loukola: Numeron taiteilija – Baran Çağinli

Login Form