Tiivistelmät - Abstracts

Rajanylityksen politiikat romaanissa Noitaympyrä

Rajanylityksen politiikat romaanissa Noitaympyrä

Valtiota ja sen aluetta määrittävät rajat ovat monella tapaa kulttuurisia ja ideologisia. Siksi ei ole yllättävää, että niitä on sekä vahvistettu että haastettu kirjallisuudessa. Pentti Haanpään (1905–1955) romaani Noitaympyrä on kirjoitettu Suuren laman aikana 1931, mutta se julkaistiin vasta postuumisti 1956. Romaanin julkaisua lykännyt ”vaarallisuus” johtuu pitkälti kertomuksen provokatiivisesta päätöksestä, jossa päähenkilö jättää taakseen laman kurittaman kapitalistisen maailman ja astuu rajan yli Neuvostoliittoon. 1930-luvun Suomen historiallisessa kontekstissa se merkitsi provokatiivista ja maanpetoksellista symbolista aktia, joka on ymmärrettävissä transgressiona. Tulkinnassani Noitaympyrästä tarkastelen tämän transgression poliittisia merkityksiä ja niiden kauaskantoisia yhteyksiä tuotantomuodon ja valtion muutoksen kannalta.

Politics of Border crossing in the Novel Noitaympyrä (The Witch Circle = vicious circle)

The boundaries defining a state and its territory are in many senses cultural and ideological. Therefore they can be underpinned and undermined in literature. The novel Noitaympyrä by Pentti Haanpää (1905–1955) was written during the Great De­pression in 1931, but published only posthumously in 1956. The reason for this lies in the novels’ provocative ending, the decision by the protagonist to quit the capitalist world and cross the border to the Soviet Union. In the historical context of the newly independent Finland of the 1930’s this symbolic act amounted to a treacherous transgression. Through reading of the novel this article examines the politics of transgression, and it’s far reaching implications in terms of changing mode of production and state transformation.

Login Form