Tiivistelmät - Abstracts

Michael Mannin maailmanhistoria

 

Michael Mann on vastikään päättänyt valtion synnystä nykypäivään ulottuvan, viisi vuosituhatta kattavan matkansa kahdella uudella osalla The Sources of Social Power -kirjasarjaan. Ensimmäinen näistä, sarjan kolmas osa, on otsikoltaan Global Empires and Revolution, 1890–1945 ja toinen, sarjan neljäs osa, Globalizations, 1945–2011. Artikkeli kuvaa Mannin uusweberiläistä vallan analyysia ja nostaa sitten esille joitain historiallisia kertomuksia kustakin teoksen osasta. Se päättyy kahteen interventoon, joiden yhteydessä keskustellaan Mannin valta-analyysin suhteesta Foucault’n vallan analytiikkaan ja koetetaan laajentaa Mannin tärkein teoreettinen työkalu, IEMP-malli (ideologiset, ekonomiset, militaariset ja poliittiset vallan lähteet), vielä sitäkin kattavammaksi NACEMP-malliksi (naturaaliset, artefaktuaaliset, kulttuuriset, taloudelliset, sotilaalliset ja poliittiset vallan lähteet).

Michael Mann’s history of the world and forms of power

Michael Mann has recently completed his five millennium-long journey from the emergence of the state to our time, with two new volumes in The Sources of Social Power series. Volume 3 is subtitled Global Empires and Revolution, 1890-1945 and volume 4 Globalizations, 1945-2011. This article describes Mann’s neo-Weberian approach to power and then highlights some of the historical narrations in each of the four volumes. It closes with two interventions including discussion on the relationship of Mann’s approach to Foucault’s analytics of power and an attempt to expand Mann’s most important theoretical tool, the IEMP model (ideological, economic, military and political power sources), to an even broader NACEMP model (natural, artefactual, cultural, economic, military and political power sources).

Login Form