Tiivistelmät - Abstracts

Rosvouden liike - Varhainen rautateollisuus, tervatalous ja sosiaalinen rosvous 1860-luvun Kainuussa

Artikkelissa tutkitaan 1860-luvulla Kainuussa ilmennyttä sosiaalista rosvoutta ja sen yhteyksiä laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Ensiksi tarkastelen, kuinka kainuulaisen varhaisrautateollisuuden tuotannollinen romahdus ja pienen Kiveksen kylän ruukkiyhteisön purkautuminen loivat edellytykset vuosikymmenen mittaiselle rosvoilulle Kainuussa. Seuraavaksi muodostan kriittisen kuvauksen Kiveksen rosvojen tarinasta lehtiaineiston, kauno- ja tietokirjallisuuden sekä paikallishistorian pohjalta. Tämän jälkeen asetan rosvouden laajempaan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen tulkintakehykseen, eli kato- ja nälkävuosien, syvenevän velkaantumisen, omistus- ja valtasuhdemuutosten ja tervanpolton runtelemien metsien maailmaan. Lopuksi sovellan Kiveksen rosvoihin Eric Hobsbawmin sosiaalisen rosvouden määritelmää ja tarkastelen, missä määrin Kainuun rosvous voidaan tulkita kapitalistisen kehityksen muovaamaa todellisuutta haastaneena liikkeenä.

Movement of Social Banditry – Early Iron Industry, Tar-economy and Social Banditry in the 19th Century North Finland

The article considers a decade-long phenomenon of social banditry in the 1860’s Kajanaland region in North Finland and its connection to wider social and world-systemic transformations in Northern periphery. First, I analyse how the fast collapse of the early iron industry and the disintegration of the ironwork community in a small village called ”Stone” created conditions for the rise of banditry. Second, I critically construct a story of the ”Bandits of Stone Village” as it is represented in different primary and secondary sources. Third, I situate the banditry into a wider political, economic and social framework, that is into the context of Northern periphery that suffered from collapsing iron industry, catastrophic food shortages and famine, deepening debt peonage, transformations in property and power relations and extractive tar-economy, which led in environmental degradation. Finally, I adapt Eric Hobsbawm’s concept of social banditry to ask into what extent the banditry of Stone Village can be interpreted as a movement challenging the reality of historical capitalist development in Northern periphery.

Login Form