Tiivistelmät - Abstracts

Tämä ihmisen maailma? Planeetan hätätila, antroposeenikertomuksen kritiikki ja antroposeenin vaihtoehtoinen historia

Artikkelissa tarkastellaan ensin antroposeenia koskevaa luonnontieteellistä todistusaineistoa, ja sitä kuinka sen perusteella voidaan väittää antroposeenin olevan ekologinen ja yhteiskunnallinen hätätila. Toiseksi artikkelissa tutkitaan kriittisesti niin kutsuttua virallista antroposeenikertomusta ja pohditaan, mistä sille tyypilliset universalisoiva ja vääjäämättömyyttä korostava historiakäsitys ovat seurausta. Artikkelissa väitetään, että tällainen historiakäsitys häivyttää antroposeeniin väistämättä kuuluvat eroavaisuudet ja sumentaa ymmärrystä antroposeenin hätätilasta. Tämän jälkeen tarkastellaan, millaisista lähtökohdista voisi rakentua antroposeenin vaihtoehtoinen historia, ja havainnollistavana esimerkkinä käytetään fossiilikapitalismin syntyä koskevaa tapaustutkimusta. Artikkelin lopuksi pohditaan, kuinka antroposeeniehdotus muuttaa käsityksiä historiallisesta ajasta ja siihen olennaisesti liittyvästä edistyksen ajatuksesta.

This Earth of Mankind? The Planetary Emergency and the Alternative Histories of the Anthropocene

In this paper, we first examine the natural scientific evidence of the Anthropocene thesis and evaluate how this scientific basis supports the claim that entering the Anthropocene means ecological and social state of emergency. Second, we criticise the so-called official narrative of the Anthropocene and analyse where its universalising and teleological conceptions originate from. We argue that the historical understanding typical to Anthropocene narrative obscure social differences that are essential to understand the contingent history and future of the Anthropocene. Third, by illustrating a historical case study on the origins of fossil capitalism, we sketch some premises for alternative ways to write ecosocial histories of the Anthropocene. Finally, we finish with preliminary thoughts on how the idea of the Anthropocene changes the conceptions of historical time and progress.

Login Form