Tiivistelmät - Abstracts

Murha Diipoleian yönä: kaksi vihaa eräässä oikeudenkäynnissä

Artikkeli tutkii vihaa klassisen aikakauden anteenalaisessa tekstissä nimeltä Ensimmäinen tetralogia. Sen tekijä oli Antifon, ensimmäinen ns. Attikalainen puhuja. Ensimmäinen tetralogia esittää syyttäjän ja syytetyn puheenvuorot kuvitellussa murhaoikeudenkäynnissä. Artikkelissa analysoidaan ensin osapuolten argumentaatiota ja retoriikkaa. Sekä syyttäjä että syytetty koettavat vihalla selittää, mitä sosiaalisissa suhteissa yleensä tapahtuu, ja rakentavat tällaisten selitysten varaan omat versionsa siitä, mitä jutussa oli tapahtunut. Seuraavaksi artikkelissa kurotetaan Antifonin tekstin taakse, vaikeammin avautuviin kulttuurisiin kerrostumiin. Sinne löytyy reitti aivan pienestä yksityiskohdasta: Antiphon kertoo, että murha tapahtui ”Diipoleia-festivaalin yönä”. Tämä vihje johtaa analysoimaan Bouphoniaa, "härän murhaa", joka oli Diipoleia-festivaalissa suoritettu poikkeuksellinen uhrirituaali. Siinä missä osapuolten retoriikassa viha kuului pysyviin sosiaalisiin rakenteisiin, Boufonian näytteillepanon ja mytologisen alkuperän analyysin avulla päästään toisenlaisen vihan jäljille. Tämä toinen viha on ylikiehuvaa raivoa, ohimenevä hetki, joka saa ihmisen menettämään itsensä hallinnan ja tekemään järjettömiä rikoksia. Antifonin tekstin arvoitus on näiden kahden vihan tyypin välinen suhde.

 

Murder at the night of Diipoleia: Two types of hate in one legal case

The article studies hate in one text from classical time Athens. The text is called First Tetralogy, an imagined murder case composed for pedagogic purposes by Antiphon, the first of the so-called Attic Orators. The article analyses first the way in which hate plays out in the argumentation and rhetoric of the parties, who were supposed to be publicly known as fierce enemies of each other. Hate turns out to be a social structure presumed in a similar way by both parties, but nonetheless used as evidence for exactly contrary narratives. The second part of the article reaches the subtextual dimension of the text, taking its cue from one intriguing detail: Antiphon tells us that the murder took place at the night of midsummer festival of ‘Diipoleia’. This clue leads to an analysis of Bouphonia, ‘muder of a bull’, that was the central sacrifice ritual of Diipoleia. The dramatization as well as the mythological origin of Bouphonia imply a completely different type of hate. This hate is a sort of boiling over, transitory moment of wrath, that makes one lose control and commit crimes. The riddle of Antiphon’s text turns out to be the relationship between these two types of hate.

 

Login Form