Tiivistelmät - Abstracts

Hulevesi muuttaa kaupunkia

Tarkastelemme, kuinka uudenlainen ymmärrys huleveden toimijuudesta on johtanut kaupungit rakentamaan järjestelmiä, joissa hulevesi saa toimia maanpinnalla eikä vain putkissa maan alla. Analysoimme tieteen ja teknologian tutkimuksen (STS) näkökulmasta, kuinka nämä kokeiluihin perustuvat järjestelmät syntyvät huleveden, kasvillisuuden ja teknisten ratkaisujen vuorovaikutuksesta. Tutkitut hulevesijärjestelmät sijaitsevat Tampereella, Vantaalla ja Helsingissä. Tutkimus perustuu asiantuntijoiden haastatteluihin, suunnitteludokumentteihin, havaintoaineistoihin ja kehitysaspektien vertailuun. Tunnistamme kolme dynamiikkaa, jotka vaikuttavat hulevesijärjestelmien kehitykseen ja yleistymiseen. Ne perustuvat huleveden materiaaliseen muutosvoimaan, välitysten kehittymiseen kaupunkimaisemassa sekä siihen, että hulevesi alkaa muuttaa myös ammattikuntien suhteita, hallintoa ja kaupunkiluonnon hallintatapaa. Arvioimme lopuksi järjestelmän notkeutta ja kaupungin kestävyyttä näiden muutosten näkökulmasta.

Stormwater changes the city: infrastructure as relational work

We demonstrate how stormwater agency is understood and tackled in the construction of open stormwater systems that replace the old pipe solutions and let stormwater run, slow down and absorb in the urban landscape. Analysis in three Finnish cities showed that the new systems are experimental and create new relations between water, vegetation and technical engineering. Three dynamics define the evolution of these systems: stormwater’s material agency, its contextual relations developing in the urban landscape, and its impacts on professional relationships, local administration and practices of urban green governance. The study uses the perspective of science and technology studies (STS) and is based on expert interviews, document analysis, observation data and comparative analysis.

Login Form