Tiivistelmät - Abstracts

JUSSI BACKMAN: Metafysiikan uskonnollinen loppu? Meillassoux ja fideismi

SUSANNA LINDBERG: Kontingenssi Quentin Meillassoux'n materialismin perustana

JUKKA KÖNÖNEN: Ulkomaalaislain odotushuone. Monipaikkainen etnografinen tutkimus säilöönottojärjestelmästä Suomessa

Login Form